horts lúdics socials
Un hort (d'un pagès, no un de lúdic) al Parc Agrari del Baix Llobregat (Imatge d'arxiu)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Gavà adverteix sobre la proliferació descontrolada d’espais lúdics al Parc Agrari del Baix Llobregat, i de fet preguntarà al govern local sobre aquesta qüestió en el Ple Municipal d’aquest mes de setembre. Segons expliquen els republicans en un comunicat, “l’objectiu bàsic del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari, que és el pla que regula l’activitat en el Parc, és preservar, de manera prioritària, l’activitat agrícola d’aquesta zona”.

En aquest Pla, que data de l’any 2015, ja es parla dels horts lúdics socials com un “possible factor que pot interferir en l’ús professional del sòl agrari, principalment per problemes d’aparcament i circulació pels camins rurals, robatoris, i problemes de gestió dels recursos de l’aigua”. I en aquest sentit, el Pla adverteix que “només es podran fer horts socials sota la tutela de l’ajuntament, controlant un sistema rotatori, públic i transparent, d’adjudicació d’usuari i controlant la implantació de les edificacions d’ús comú i les condicions d’ordenació física dels horts”.

De fet, el Pla ja diferenciava entre “els horts sorgits d’iniciatives públiques municipals destinats a cobrir les necessitats de caràcter social dels ciutadans del propi municipi, i els fets exclusivament per iniciativa privada”. I en relació a aquest darrers, el Pla ja apuntava que es generen dos efectes negatius pel Parc Agrari: d’una banda, “s’obre la oferta a tota l’àrea metropolitana, provocant un augment de la demanda i la substitució de parcel·les d’agricultura professional per horts lúdics, contradient l’objectiu principal del Parc Agrari”, i de l’altra banda, es mencionaven “les dificultats de gestió per part de l’ajuntament per l’augment descontrolat d’horts lúdics”.

Amb tot això, els republicans constaten que “sembla que a Gavà està passant el que ja adverteix el Pla de Protecció i Millora del Parc Agrari sobre l’excessiva proliferació d’espais lúdics dins el Parc”. Ho argumenten explicant que “molts pagesos que encara utilitzen el Parc agrari per allò pel qual fou concebut, és a dir, la producció agrària, es queixen que la proliferació d’horts urbans els afecta negativament amb problemes com embussos als camins rurals, per exemple”. A més, ERC també lamenta que “en molts d’aquests horts lúdics socials hi proliferen tot tipus de construccions, des de dipòsits de 500 litres per abastir aquests mini-horts, a barbacoes fixes i piscines, quan la construcció dins els límits del parc està molt restringida, fins i tot per als propis pagesos”.

Així doncs, els republicans “preguntarem en el Ple a l’equip de govern del PSC quines intervencions ha fet per tornar les parcel·les al seu estat correcte, i també quins controls fan per assegurar que les activitats que es realitzen son les permeses dins el parc agrari i per impedir que continuï convertint-se en un espai lúdic”.