Indici de contaminació del sòl a Can Torelló

Coincidint amb el període decretat d’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19, i per tant amb les instal·lacions tancades, l’Ajuntament ha tingut coneixement dels resultats dels estudis preliminars sobre l’estat i caracterització del sòl de Can Torelló, realitzats en el marc del procés de tramitació del planejament urbanístic del projecte de creació de la ciutat esportiva prevista en aquest espai.

Els estudis, realitzats per la consultora Amphos, assenyalen com a primers resultats que “en alguns punts de la zona s’ha detectat la presència de metalls i hidrocarburs que podrien estar per sobre dels valors admissibles”.

Davant d’aquest “indici de risc per a la salut”, i per “evitar qualsevol eventual afectació en les persones usuàries i els treballadors de les instal·lacions”, l’Ajuntament ha pres la decisió “cautelar i preventiva de suspendre les activitats a Can Torelló”. L’equipament romandrà tancat fins que es disposi d’un coneixement més aprofundit del problema i de plenes garanties que l’equipament es pot fer servir sense cap risc.

L’Ajuntament ha posat la situació detectada en coneixement de l’Agència de Residus de Catalunya, i tant els estudis realitzats com les accions que calgui emprendre, així com la decisió sobre el tancament de Can Torelló, es fan “amb el vistiplau d’aquesta entitat”.

En el comunicat de l’Ajuntament  precisa que “la primera actuació prevista serà realitzar, les properes setmanes, un treball més aprofundit d’anàlisi que permeti disposar d’una mostra àmplia i completa de sondejos a tota la zona. L’objectiu és determinar amb tot detall l’abast de la possible contaminació del sòl i aleshores poder establir les accions necessàries per abordar el problema i les solucions que s’escaiguin”.

Fonts municipals detallen que “aquests treballs s’encarregaran a una empresa especialitzada i comportaran una actuació al conjunt del recinte, és a dir, de tot l’àmbit urbanístic previst per a la nova ciutat esportiva, tant en l’espai que ocupen actualment les instal·lacions municipals com en els espais sense ús propietat de l’Ajuntament i en la zona de propietat privada”.

Segons s’explica, les esmentades feines “es realitzaran durant els mesos d’estiu, i quan acabin es podran determinar les passes a seguir, tant pel que fa a les intervencions necessàries, com a l’afectació en l’ús de les instal·lacions” i, “serà l’anàlisi detallada el que permetrà determinar quin tipus d’intervenció caldrà fer, ja siguin actuacions concretes en determinats punts on s’hagin establert focus de contaminació, o bé un projecte més ampli de reparació de l’espai”.

L’Ajuntament afirma que “no es poden aventurar les decisions concretes que caldrà prendre, la seva durada, el cost i les afectacions que se’n derivin”, peró sí reitera “el compromís de màxima transparència i informació al conjunt de la ciutadania, i específicament a totes les persones i col·lectius usuaris de Can Torelló”.

L’Ajuntament també demana “comprensió davant d’uns fets que acaba de conèixer”, i diu que “tant important és no generar alarmes innecessàries com no caure en la imprudència de minimitzar cap risc”. En aquest sentit, destaca que “justament la prudència i el fet de posar per davant de tot la salut de les persones i la preservació natural de l’espai, el que ha portat a prendre la decisió cautelar de mantenir tancat temporalment Can Torelló”.

D’altra banda, l’Ajuntament manifesta “la voluntat de restablir el funcionament de les instal·lacions quan hi hagi tota la seguretat, i alhora tirar endavant la creació de la ciutat esportiva, un projecte que representarà una millora dels equipaments cívics i esportius i de posicionament estratègic de la ciutat com a referent en l’àmbit esportiu”. Segons el Consistori, “Tant el Can Torelló actual com el futur, tindran més garanties després d’haver detectat aquest problema com sobretot després de que se’n conegui la dimensió i es facin les actuacions necessàries”.

Alternatives a la instal·lació esportiva

Atenent el tancament temporal de Can Torelló, l’Ajuntament ha mantingut avui mateix una reunió amb els clubs i les entitats que en fan ús i que hi desenvolupen activitats. En la trobada s’ha explicat la situació, s’han analitzat conjuntament les repercussions pel que fa a l’ús de l’equipament i s’ha acordat que s’exploraran solucions alternatives.

L’Ajuntament diu que és “plenament conscient de la importància de Can Torelló, dels centenars de persones i famílies que l’utilitzen” i per tant “dels perjudicis que provoca la suspensió de l’activitat. La situació creada, temporal i en aquests moments encara pendent de determinar, és difícil, però s’intentarà pal·liar-ne els efectes en la mesura del possible”.

L’Ajuntament també agraeix “la paciència i la col·laboració de totes les persones i col·lectius afectats”.