infoparticipa-210416

infoparticipa-210416L’Alcaldessa Raquel Sánchez va recollir el guardó.

L’Ajuntament de Gavà revalida el segell de la transparència

La web Gavaciutat ha rebut, novament, el guardó Infoparticipa superant el 100% dels indicadors de transparència i qualitat exigits

L’Ajuntament de Gavà ha obtingut, per tercer any, el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, el Segell es basa en els resultats d’avaluar les pàgines webs dels ajuntaments. En el cas de Gavà , la nostra ciutat ha superat amb èxit el 100% d’aquests indicadors.

 

A la primera edició (2013), la web de l’Ajuntament de Gavà va obtenir 90,24 %, a la segona (2014) el portal va tenir una puntuació del 95%, gairebé cinc punts més que l’obtinguda l’any anterior, i enguany s’han ampliat 11 indicadors més d’avaluació (s’han passat de 41 a 52 indicadors). La informació afegida a la web és bàsicament econòmica, amb les declaracions de béns i incompatibilitats dels regidors i dels càrrecs de confiança, les retribucions dels regidors, càrrecs de confiança i de tot el personal municipal, les dades de contacte dels regidors, el currículum del càrrecs de confiança, els contractes menors i contractes majors, la publicació de les subvencions atorgades a entitats, la Informació sobre l’execuciótrimestral del pressupost,informes de compliment d’objectius d’estabilitats pressupostària, la liquidació del pressupost, etc, el cost de les campanyes de publicitat en els mitjans de comunicació publica, la publicació de les Cartes de Serveis i les eines de participació ciutadana com el Pla d’Actuació Municipal.

 

Els guardons, lliurats aquest dimecres al Born Centre Cultural, també han reconegut 60 ajuntaments més pels seus resultats del 2015, 22 dels quals, entre ells Gavà, amb el compliment de la totalitat d’indicadors. L’objectiu d’aquest treball és avaluar la informació que es publica als webs de les administracions públiques per promoure que millori la seva transparència i qualitat. Per a això, es publica els resultats en un mapa georeferenciat les fitxes corresponents a cada entitat, en què es poden veure les puntuacions obtingudes i la informació que permet contrastar les dades de l’equip d’investigació amb la informació de les webs corporatives. El mapa tradueix aquest resultat en una tonalitat.

 

Aquest procediment, i el fet que s’atorgui el Segell Infoparticipa als que han obtingut les puntuacions més elevades, ha portat a definir uns criteris bàsics sobre la informació que s’ha de publicar, i a promoure l’interès per millorar, abans de l’aprovació i l’entrada en vigor de la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.