Sistema a la riera de les Parets per retenir els residus
Sistema a la riera de les Parets per retenir els residus

La riera de les Parets de Gavà compta, des de fa uns dies, amb un mecanisme que permet retenir l’arribada al mar de deixalles quan baixa l’aigua. El sistema, col·locat per l‘AMB, se situa en un punt del tram cobert, entre els carrers Barcelona i Energia, dues reixes basculants amb barrots d’acer inoxidable i ganxos a la part superior per a retenir part dels sòlids i flotants de les aigües residuals que s’aboquen a la riera en temps de pluja.

Es tracta d’unes reixes de retenció anomenades Grapes Tecno Grabber i consten de dues línies de pues basculants de com a mínim 10 mm amb un plec de 30 º a la meitat construïdes en acer inoxidable El conjunt té una alçada de 300 mm i el pas entre grapes és d’uns 5 cm.

Les Grapes Tecno Grabber permeten, a través de les seves varetes metàl·liques, reduir laquantitat de residus que s’abocarien al medi. Són reutilitzables, fàcilment desmuntables i es poden col·locar diverses tirades en un mateix sobreeixidors. El sistema es fixa a les parets i a la base del clavegueram Les dues files de grapes permeten, gràcies a la rotació de l’eix central, recollir una major quantitat de residus.

Aquesta instal·lació forma part d’una prova de testatge amb diferents mètodes de retenció de sòlids i flotants que consistia en implantar aquestes diferents tipologies de retenció en diferents punts on es produeixen descàrregues d’aigües residuals de la xarxa metropolitana de sanejament i el posterior seguiment de l’efectivitat, la gestió i el cost de manteniment de cada una d’elles.