Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC
Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC

Suposen un màxim històric en inversions a Catalunya amb un total de 41.025 milions d’euros.

Salut: 11.910 M€. Es consoliden els 4.370 professionals que es van incorporar durant la Covid-19, amb un augment de les partides destinades a salut mental, reducció de les llistes d’espera i millores en infraestructures sanitàries. A Gavà tindrem un nou CAP 3 amb una inversió de 8,5 M€.

Transport/Mobilitat: Rebaixa dels preus del transport públic amb la T-Jove fins als 30 anys i gratuïtat de la T-16.

Habitatge: Augment del parc públic d’habitatges amb la construcció de 10.000 habitatges de lloguer social i ajuts als pagaments dels lloguers.

Educació: 8.058 M€. Incorporació de 6.800 nous docents, gratuïtat de l’infantil 2, despleguem el pacte contra la segregació, reforcem l’escola inclusiva, assegurem la ventilació i climatització dels centres educatius. Fomentem la cultura i la llengua, més finançament per a les universitats amb la reducció de taxes.

Pressupostos feministes: Millora en l’atenció contra la violència masclista amb més aportació als ajuntaments. Polítiques de cura, i en especial, a infants i joves en situació de discapacitat. Polítiques de migracions, refugi i antiracisme.

Social: Increment de les prestacions socials a més de 100.000 famílies.

Medi ambient: Millores en generació i emmagatzematge d’energia renovable, gestió forestal sostenible i prevenció de risc d’incendis. Gestió i aprofitament de l’aigua i posada en marxa de l’energia pública. Erradiquem l’amiant.

Són uns pressupostos valents, útils i transformadors, pensats per a tots i totes i amb la ciutadania com a principal protagonista per millorar la seva qualitat de vida.

Aquesta és la política que fem des d’ERC, pensant sempre amb la gent i col·locant-la al centre de les polítiques republicanes.