Junts per Gavà al Ple de setembre del 2019
Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà

El grup municipal de Junts per Gavà proposarà al Ple d’aquest dijous una moció sobre l’impacte del canvi climàtic. El text es presentarà per la via d’urgència, la qual cosa significa que només s’acceptarà el seu debat i votació si la majoria de grups ho voten afirmativament. En qualsevol cas, el portaveu de la formació, Isidre Casas, assegura que “el tema és prou important, ja que tota la comunitat científica alerta dels efectes sobre els impactes negatius en l’activitat agropecuària, el turisme o la indústria, sense oblidar els problemes de salut sobre les persones”.

Casas fa referència a la llei 16/2017 de l’1 d’agost al Parlament que inclou objectius ambiciosos i recorda que “l’Ajuntament de Gavà s’ha adherit recentment a la iniciativa Salut i Canvi Cimàtic” impulsada per les Nacions Unides mitjançant la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, de la qual en forma part, i que “la societat civil està preocupada per aquest assumpte, com ho demostra el moviment juvenil Fridays of future” i que, “per tant es de justícia donar resposta a aquest clam”.

El text requereix “incoar l’expedient per tal d’impulsar el “Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic” pels propers 4 anys, on identificar impactes i jerarquitzar els riscos existents i “determinar el programa d’actuacions en els diferents àmbits i realitzar programes de seguiment que siguin necessaris, amb la finalitat d’assolir els objectiu de la llei catalana”.

La moció també proposa “encarregar als serveis tècnics municipals que emetin els corresponents informes per calcular anualment les emissions de gasos efecte hivernacle que produeix l’ajuntament i la definició de mesures concretes per reduir-les en un període determinat”, i “incoar l’expedient per a l’adquisició, de manera voluntària, de drets de carboni a tercers per tal de compensar, prioritàriament amb accions al propi municipi, les emissions que no s’hagin pogut reduir amb l’aplicació de les mesures plantejades

Precs de Junts per Gavà

Junts per Gavà també presentarà en aquest Ple del mes de setembre un parell de precs. Un d’ells, segona ha precisat el portaveu de la formació, Isidre Casas, “fa referència a les queixes rebudes per part dels veïns i comerciants de l’Illa el Centre per l’increment de les sancions per la detecció de les càmeres que controlen l’accés de la zona peatonal”. Cases diu que, “a banda del registre de les matrícules habituals, en el seu moment es van determinar uns protocols d’actuació per evitar sancions als familiars i clients que, excepcionalment tenen la necessitat d’accedir-hi però s’ha vist que quelcom falla perquè estant essent multats. Alguns acaben pagant perquè recórrer la sanció suposa temps i paperassa. Demanem que es revisi el protocol perquè el sistema funcioni de manera eficient i el restabliment de l’horari de pas lliure existent amb anterioritat a la instal·lació de les càmeres”.

El segon prec és recurrent i, segons Junts per Gavà, “dóna veu a les queixes veïnals pel mal estat de les instal·lacions esportives, les quals tot i que s’han tancat a l’agost no s’ha fet cap millora”, i posa com a exemple, “l’estat dels vestidors i la zona d’aigües de la Nova Piscina Municipal o el mal estat de les màquines del gimnàs de La Bòbila. Creiem que cal actuar de manera urgent i evitar macro inversions cada 4 anys”.