Junts per Gavà demana que l'Ajuntament pugui disposar del superàvit
Isidre Casas, portaveu municipal de Junts per Gavà

El portaveu municipal de Junts per Gavà, Isidre Cases, ha demanat que “el Govern de l’Estat i els grups del Congrés dels Diputats aprovin una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que permeti que els ens locals puguin disposar de la totalitat del superàvit generat l’any 2019 i romanents dels anys anteriors”. L’objectiu, segons ha explicat Casas és “garantir que les corporacions locals que disposin d’una situació financera sanejada, i que disposin de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els puguin aplicar lliurement, i que aquesta aplicació no afecti el càlcul de l’estabilitat Pressupostària de l’entitat”.

El portaveu municipal de Junts per Gavà ha manifestat que “a conseqüència de la propagació de la pandèmia provocada pel COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma, i el consegüent confinament per a lluitar contra l’expansió del virus, les corporacions locals han estat prenent mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen en relació a l’activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat i les policies locals”. Casas ha precisat que “aquest paquet de mesures han incrementat enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis i, per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa, les corporacions locals han estat prenent mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania”.

Isidre Casas considera imprescindible aquesta modificació que permeti als ajuntaments disposar del superàvit “els ens locals són els qui millor han complert els objectius de la llei d’estabilitat financera, és just que puguem disposar dels nostres propis recursos. I els qui no hagin generat superàvit o romanents, han de poder disposar també de mesures econòmiques que garanteixin que els projectes de recuperació es podran impulsar per tal que cap ciutadà es quedi enrere”.

El Ple Municipal de l’Ajuntament va aprovar aquesta proposta presentada com a declaració política per Junts per Gavà amb la unanimitat de tots els grups municipals.