Isidre Casas, portaveu de JXG
Isidre Casas, portaveu de JXG

El portaveu del grup municipal Junts per Gavà, Isidre Casas, ha avançat als mitjans de comunicació municipals el contingut del prec i les dues preguntes que formularà demà a la sessió plenària del mes de juliol.

El manteniment i la neteja de les instal·lacions municipals és el tema del prec que Isidre Casas farà al Ple després d’haver rebut “queixes dels usuaris de les instal·lacions, especialment fent incidència en la nova piscina municipal , en concret dels vestidors i zona d’aigües”. Junts per Gavà demanarà a l’equip de govern “l’estudi dels protocols quan el manteniment d’aquestes instal·lacions i una actuació immediata sobretot en aquelles on la rotació d’usuaris és més important”.

Pel que fa als precs, el primer d’ells fa referència a l’increment de robatoris de melons i síndries a la zona agrícola de Gavà. El grup municipal vol saber si l’equip de govern “té prevista alguna actuació estacional per fer front a aquest problema recurrent sobretot amb vigilància o altres mesures que coartin aquests robatoris”.

L’altre prec té com antecedent les molèsties que van ocasionar les obres executades al juny al pont de la Pava, a la C31. Isidre Casas preguntarà si “hi ha constància d’una segona actuació a curt o mig termini. I en cas afirmatiu si hi ha un pla per alleugerir la incidència en el dia a dia de tot el veïnat”.