Junts per Gavà se suma a la demanda #TanquemCatalunya
Isidre Casas portaveu municipal de Junts per Gavà (foto d'arxiu)

Isidre Casas ha valorat la Junta de Portaveus i ha manifestat que “després de la Junta de Portaveus telemàtica realitzada ahir per informar-nos de totes les mesures que s’estan prenent per tal de fer front a aquesta greu crisi que estem patint, des de Junts per Gavà, volem deixar clar que la importància d’actuar preventivament i amb molta agilitat i coordinació davant la gravetat de la situació, esdevé clau. No entendríem que en moments així no es comptés amb la col·laboració de tots els regidors i regidores. Sabem que al grup que forma govern li correspon prendre les decisions, però també sabem que en situacions greus tota la col·laboració és poca i no s’ha de menystenir sinó gestionar-la correctament”.

Cases ha afegit que “des de Junts per Gavà, igual que la resta de grups polítics de la ciutat, no en tenim cap dubte, en primer lloc volem salvar vides, llocs de treball i mantenir la cohesió social. Per a Junts per Gavà, ara mateix, la prioritat demana enfocar totes les accions a aquests objectius posant tot el nostre temps, força i coneixement al servei de l’Ajuntament de la nostra ciutat. Entenem que s’ha d’actuar així, des de la responsabilitat, deixant per un altre moment les diferències i així poder reforçar l’esforç que s’està fent des de l’equip de govern. La crisi és molt greu i les seves conseqüències poden ser devastadores. La ciutadania espera que en moments com aquests la classe política estigui a l’alçada”. Isidre Casas resumeix les propostes de Junts per Gavà en 5 grans blocs “persones, infraestructures,economia,seguretat i informació”.

En el bloc destinat a les persones les propostes són, segons ha explicat Isidre Casas “garantir que es prioritza l’acció preventiva en tots els col·lectius més vulnerables; demanar a les autoritats competents paralitzar lloguers públics i privats així com les hipoteques; prioritzar joves, gent gran, aturats i famílies amb pocs recursos; informar a totes les persones grans que viuen soles, com a grup de vulnerabilitat extrema, utilitzant els mitjans actuals dels serveis que l’Ajuntament posa a la seva disposició; vehicular situacions de risc com ara les sortides dels infants amb trastorns autistes o TDA amb el pare, mare o tutor, seguint les mesures de seguretat ; mantenir especial cura amb les dones que pateixen violència masclista i garantir la disponibilitat de material sanitari i de protecció suficient a les residències de gent gran”.

El portaveu de Junts per Gavà demana també “coordinar-se amb Salut i si cal actuar de mediador i amb l’alta probabilitat existent d’agreujar les mesures de confinament, recolzarem qualsevol acció dirigida a endurir les restriccions a l’hora de sortir al carrer. No podem permetre que uns pocs, per irresponsabilitat i inconsciència, posin en perill la salut de la majoria. Tenim veïns i veïnes que, dins l’anormalitat, treballen cada dia per garantir la disponibilitat de productes de primera necessitat i d’altres no tant necessaris però aixoplugats per la llei. Ens referim a caixers/es, teleoperadors/es, transportistes, xòfers, minoristes. Facilitem-los les coses, no els posem en perill”.

En el bloc d’infraestructures, Isidre Casas proposa “garantir que la ciutat estigui preparada, en tots els sentits, davant l’emergència; la neteja i desinfecció acurada de l’espai públic, molt especialment dels espais amb més perill de propagació i garantir els subministraments bàsics i l’entrada de mercaderies necessàries” entre d’altres mesures.

El portaveu de Junts per Gavà ha explicat també les seves propostes en matèria de seguretat “la cohesió social també esdevé un antiviral cal actuar com a mediadors de possibles conflictes de cohesió, cal controlar l’aforament als mercats i supermercats, assegurant que els treballadors i treballadores tenen activades les mesures de seguretat i control a favor d’ells i de la clientela i dotar de l’equipament necessari de protecció individual a tot el cos de la Policia Local, sense excepcions”.

En el bloc d’economia Casas ha manifestat que “és urgent maldar per a conservar els llocs de treball i per tant el sistema productiu des del sector industrial fins al sector del lleure. És molt important liderar una bona estratègia que eviti el màxim de despesa i faciliti el finançament necessari perquè el sistema econòmic local i per tant les famílies no entri en una situació de col·lapse. Les nostres propostes en aquest àmbit es poden resumir en mobilitzar la capacitat financera real de l’Ajuntament ; instar a les administracions supralocals per modificar, per decret urgent, la llei d’estabilitat local que permeti disposar als Ajuntaments dels saldos sobrants de tresoreria i, fins i tot, situacions de dèficit i pagar de forma immediata totes les factures que ja estan aprovades per injectar liquiditat, entre d’altres”. Casas proposa anular o bonificar ingressos fiscals “com la taxa per ocupació de via pública que es merita contra l’activitat comercial que legalment no pot exercir-la: terrasses de bars i restaurants i taxes de mercadets; la  taxa d’escombraries, que es gira contra locals comercials que no poden exercir la seva activitat i per tant no generen residus i  no es compleix el fet imposable”.

Isidre Casas ha manifestat que “des de Junts per Gavà ens afegim a la demanda #TanquemCatalunya, la greu situació que vivim provoca prendre decisions cada dia i, de vegades, fins i tot improvisant pel caràcter sobrevingut dels fets. Per això pensem que cal fixar una estratègia local d’acord als objectius pretesos per quan passi aquest moment, que passarà, puguem centrar-nos en tornar a la normalitat el més aviat possible” i ha agrait “a tots els ciutadans i ciutadanes de Gavà que estan demostrant una gran implicació i un gran sentit del deure”.