La Casa Gran equipament Pet friendly
La Casa Gran ,equipament Pet friendly

A partir d’aquest dimarts, l’1 de juny, l’Espai Jove La Casa Gran de Gavà posa en marxa una prova pilot, en la que deixarà accedir a l’equipament animals de companyia, convertint-se així en un equipament Pet friendly.

Per garantir l’accés dels animals i la convivència amb els i les joves a l’equipament s’ha establert una normativa, que estableix unes condicions d’ús de l’espai.

La normativa

  1. Es permetrà l’entrada d’animals domèstics (gossos i gats) a la planta baixa de l’Espai Jove La Casa Gran que estiguin correctament censats a l’Ajuntament de Gavà.
  2. Els animals podran romandre a la terrassa quan es faci un acte o esdeveniment, així com atendre petits actes dinàmics a l’interior (exposicions, inauguracions,…), en concordança amb la resta de la normativa.
  3. Els animals hauran d’anar sempre lligats.
  4. Els animals considerats PPP per la normativa vigent, així com els que puguin molestar els usuaris, hauran de portar també morrió.
  5. Els propietaris dels animals es faran responsables de tots els danys que puguin causar, així com hauran de recollir qualsevol deixalla que pugui depositar l’animal a l’espai.
  6. El personal de l’Espai Jove podrà determinar en qualsevol moment l’expulsió del propietari i del seu animal de l’equipament.

Aquesta normativa es revisarà regularment, per tal d’anar adaptant-la a les necessitats i a les diverses situacions que puguin sorgir.

Els resultats que aporti aquesta prova pilot, serviran per valorar la possibilitat d’ampliar-ho a altres equipaments de la ciutat.