La ciutadania podrà debatre el pressupost municipal del 2022
La ciutadania podrà debatre el pressupost municipal del 2022

L’Ajuntament de Gavà convoca una nova sessió de l’Audiència Pública de Pressupostos. L’acte es farà el proper 15 de desembre, a les 18.00 hores, i permetrà ala ciutadania prendre la paraula per opinar i debatre el comptes municipals per a l’any vinent i que seran sotmesos a votació en la sessió plenària del 16 de desembre.

Participació Ciutadana

La participació serà telemàtica. Hi ha diferents maneres de participar-hi:

  • Formular preguntes o aportacions a través de la plataforma digital Gavà Participa, Gavà Decideix fins 24 hores abans de la sessió, o sigui, fins dimarts dia 14 de desembre a les 18.00 h. Les preguntes o propostes es poden formular si s’és major de 16 anys i es resideix al municipi. Les preguntes o aportacions seran contestades o comentades en l’ l’Audiència el dia 15 de desembre en el decurs de l’acte. Igualment la persona que ha fet l’aportació, el dia posterior a la celebració de l’Audiència, rebrà per escrit, a través de la Plataforma digital, la resposta a les qüestions formulades.
  • Intervenir al torn obert de paraules a la sessió per videoconferència de l’Audiència Pública el dimecres 15 de desembre, exposant en directe les preguntes o propostes que es vulguin plantejar. Per fer-ho, cal emplenar aquest senzill formulari d’inscripció abans de dimarts 14 de desembre a les 18.00 h. Qui s’inscrigui rebrà per correu electrònic l’enllaç per connectar-se a la videoconferència
  • A més, es podrà seguir per streaming a través del canal de l’Ajuntament de Gavà a YouTube.

 Transparència i retiment de comptes

La web de pressupostos transparents és una eina de consulta i seguiment on es mostra com es distribueix el pressupost, d’on vénen els ingressos i a què es destinen les despeses municipals. Es pot consultar en aquest enllaç.