La contaminació roba anualment cada 211.000 anys de vida
Els infants van gaudir de diversos jocs.

Els nens i nenes van poder conèixer què és la contaminació ambiental i com afecta la salut de les persones a través del joc en la darrera activitat programa de la temporada la Jugateca ambiental de la platja de Gavà, una acció impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que pretén difondre entre els menuts el valors del respecte per l’entorn natural.

Val a dir que l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha estudiat com afecta la contaminació, el tabac passiu, la humitat, el plom i el formaldehid a la població infantil dels 28 països de la Unió Europea. Així han observat l’ozó i les partícules en suspensió de menys de 10 micrograms de diàmetre (PM10) i menys de 2,5 micrograms (PM 2,5), que en bona part provenen de les emissions dels vehicles dièsel. Els resultats, que acaben de publicar-se en la revista «International Journal of Environmental Research and Public Health», no són gaire esperançadors. L’exposició a un aire viciat roba cada any 211.000 anys a la població europea de menys de 18 anys, això és el 2,6% del total.

De tots els riscos analitzats, les partícules en suspensió són les més nocives. La contaminació de l’aire resta 125.000 anys de vida saludable a la població infantil europea i respirar fum de tabac, 42.200 anys. El primer autor de l’estudi, David Rojas, explica que entre els riscos estudiats, les partícules en suspensió són les que produeixen més càrrega de malaltia. Estan relacionades amb malalties respiratòries, cardiovasculars i neurològiques, malalties que s’associen a una major mortalitat infantil. No obstant això, assenyala, que el seu impacte podria ser major, perquè “només hem tingut en compte els seus efectes sobre la mortalitat infantil i sobre l’asma –en el cas de les PM10– i la seva relació amb malalties en les vies respiratòries baixes –en el cas PM 2,5–“.