mano-bebe-mama

 mano-bebe-mama

La xifra de naixements al 2011 a Gavà va ser de 5013

Descens progressiu de la natalitat al Baix Llobregat

A Gavà, durant el 2011 es van registrar 513 naixements, 51 menys que l’any anterior

L’Observatori del Consell del Baix Llobregat ha donat a conèixer el darrer estudi sobre l’evolució de la natalitat a la comarca, segons el qual es desprèn una tendència progressiva a la baixa. Així, en el 2011 es van comptabilitzar 8992 naixements, confirmant així la disminució, per tercer any consecutiu, després del progressiu increment existent des del 1996, situant la gràfica en 11 naixements per cada 1000 habitants.

 

Gavà no és aliè a aquesta realitat i la xifra de naixements al 2011 va ser de 513, quan al 2010 es van arribar fins la 564.

 

La disminució en el nombre de nascuts, que es dona des del 2009, ve explicada, en gran mesura per la disminució de la població femenina em edat reproductiva fruit dels canvis en l’estructura de la població. L’any 2011, l’edat mitjana de la maternitat se situava en els 31,5 anys. El grup de 30 a 34 anys és el que presentava la taxa de fecunditat més elevada i, per primera vegada, les dones d’entre 35 i 39 anys, presentaven una taxa més elevada, que les de 25 a 29 anys, un altre indicador que, segons l’informe, confirma l’endarreriment de l’edat en què es té descendència.

 

Una altra dada és que nombre mitjà de fills per dona ha passat de 1,49 fills per dona, l’any 2010, a 1,42 fills per dona al 2011. La distribució total de naixements, segons la nacionalitat dels pares, mostra com al 2011 el nombre de naixements de mares estrangeres suposava el 21,5% del total, dels quals, la majoria corresponien a dones de nacionalitat marroquina (37%). A continuació es troben els naixements de mares equatorianes (7%), de Romania (6%), de la Xina (5%) i de Colòmbia (8%)