La policia revisa la seguretat del transport escolar
La policia revisa la seguretat del transport escolar

Com cada any, la Policia Municipal de Gavà porta a terme una campanya d’inspecció del transport escolar on es revisa documentació de l’autocar i del conductor, es fa una inspecció general del vehicle i la prova d’alcoholèmia al conductor, amb l’objectiu de garantir la seguretat en el transport escolar.

Característiques tècniques dels vehicles

 • Cada alumne ha de disposar de la seva pròpia plaça o seient.
 • Els seients enfrontats a pous d’escala hauran de tenir un element fix de protecció.
 • Els seients enfrontats a passadissos, quan els utilitzin menors de 16 anys, hauran de disposar de cinturons de seguretat, que han de tenir tres ancoratges i, en el cas que els utilitzin menors d’entre 5 i 11 anys, amb coixins elevadors.
 • La vorada dels esglaons serà de colors vius.

Elements o dispositius de seguretat

 • Els vidres del vehicle han d’estar homologats i els de les finestres d’emergència no poden portar làmines adhesives.
 • A les sortides d’emergència hi ha d’aparèixer la inscripció “Sortida d’emergència”, “Salida de Socorro” o “Sortida de socors” de manera visible tant des de l’interior com des de l’exterior.
 • Han de disposar disposaran de martells trenca vidres per a utilitzar-los en cas d’emergència.
 • Dispositiu lluminós amb senyal d’emergència, el qual s‘haurà de posar en funcionament a totes les parades, tant de dia com de nit, durant el procés d’entrada i sortida dels viatgers.
 • Totes les portes d’emergències s’han d’obrir fàcilment des de l’interiori i des de l’exterior.
 • Comandament central de seguretat prop del conductor amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi, ha d’estar clarament senyalitzat i estarà protegit per tal d’evitar que es pugui accionar de forma involuntària.
 • Les portes de servei han d’estar sota el control del conductor.
 • Hi ha d’haver extintors homologats i reglamentaris.
 • Cal que hi hagi una farmaciola de primers auxilis.

Cinturons de seguretat i altres sistemes de retenció

 • “Els passatgers de més de tres anys d’edat que no arribin als 135 centímetres hauran d’utilitzar els cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats instal·lats en els vehicles de més de nou places, inclòs el conductor, sempre que siguin adequats a la seva talla i pes” (El Reial decret 1428/2003, de 21 novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació en l’ article 117.3 Cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats).
 • La no utilització per part dels usuaris menors d’edat dels cinturons de seguretat, quan el conductor és un professional que presta un servei públic a tercers, en aquest cas, la comissió de la infracció no recaurà en aquest, sinó en el tutor, pare , acollidor o guardador legal.
 • Els seients enfrontats a passadissos:
 1. Quan els utilitzin menors de 16 anys: hauran de disposar de cinturons de seguretat, que han de tenir tres ancoratges.
 2. Quan els utilitzin menors d’entre 5 i 11 anys, han de disposar de cinturons de seguretat i de coixins elevadors.