La ZBE activarà les sancions a partir del 15 de setembre

L’AMB, els cinc ajuntaments metropolitans que integren la ZBE Rondes BCN (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) i la Generalitat de Catalunya recorden que, per preservar la qualitat de l’aire i evitar retornar a la situació habitual d’alts nivells de contaminació en l’entorn metropolità, el règim sancionador de la ZBE Rondes BCN, per a cotxes (M1) i motos (L) als quals no els correspon distintiu ambiental, entra en vigor el 15 de setembre d’aquest any 2020.

Inicialment, estava previst per a l’1 d’abril, però la seva implementació va quedar aturada temporalment a causa de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i la crisi sanitària de la COVID-19. Atesa l’excepcionalitat de la situació i per no afectar la mobilitat essencial de les persones, la ZBE Rondes BCN va continuar vigent com en els primers tres mesos del 2020: activa de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 h, però sense multes. Posteriorment, les administracions implicades van acordar el nou calendari i full de ruta per reactivar i seguir desplegant la ZBE Rondes BCN.

L’AMB recorda que la nova Llei del canvi climàtic que proposa el Govern central indica que totes les ciutats de més de 50.000 habitants hauran de tenir zones de baixes emissions abans del 2023, seguint el model de la metròpolis de Barcelona.

Moratòries: autònoms amb rendes baixes, furgonetes, camions, autobusos i autocars

L’AMB i els ajuntaments recorden també l’ampliació de la moratòria per als cotxes (M1) o motos (L) d’autònoms amb rendes baixes, atenent les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi de la COVID-19. El llindar econòmic actual a partir del qual s’hi poden acollir és de 2 vegades l’IPREM. D’aquesta manera, tots els autònoms que compleixin aquests requisits disposen d’una ampliació de 3 mesos de moratòria per circular per la ZBE Rondes de Barcelona sense distintiu ambiental de la DGT. És a dir, fins a l’1 d’abril del 2021.

Per a les furgonetes, camions i autobusos (N1, N2, N3, M2 i M3) als quals no els correspon distintiu ambiental DGT els terminis de la moratòria per circular per la ZBE Rondes BCN en l’horari restringit (dilluns-divendres laborables de 7 a 20 h) són els següents:

  • Furgonetes (N1): fins a l’1 d’abril del 2021
  • Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N2 i M2): fins a l’1 de juliol del 2021
  • Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu: fins a l’1 de gener del 2022

En els casos dels vehicles N2, M2, N3 i M3, la moratòria serà prorrogable durant un termini de temps proporcional si no es produeixen les condicions legals i tècniques adequades per a la implementació dels filtres per poder homologar els vehicles per a l’obtenció del distintiu ambiental de la DGT.

Mesures per al suport a l’adaptació a la ZBE Rondes BCN

L’AMB recorda que ha impulsat recentment noves mesures de suport per facilitar el canvi d’hàbits i acompanyar el desplegament de la ZBE Rondes BCN, com són les subvencions per a la renovació de vehicles comercials per a autònoms (N1), que ja es poden demanar des del passat mes d’agost.

A banda, també es recorden altres serveis metropolitans i mesures que ja funcionen amb èxit des de fa temps: la targeta verda metropolitana (9.183 de tramitades fins a inicis de setembre), l’aparcament d’intercanvi P+R (park & ride) i l’impuls de la bicicleta (Bicibox, e Bicibox i Bicivia). Així mateix, també recorda la necessitat de desplegar altres mesures, com la propera línia de subvencions estatals per a la compra de vehicles, amb el Pla d’impuls de la cadena de valor de la indústria de l’automòbil.També es recorda que segons l’informe sobre els aprenentatges en qualitat de l’aire durant l’emergència per la COVID-19, s’estima que la reducció atribuïble al confinament va ser del 43 % en el cas del NO2 i del 21 % en el cas de les partícules PM10. Durant aquest període els nivells mesurats de NO2 a la ciutat van complir el nivell anual recomanat per l’OMS, fet que posa de manifest la importància de reduir el trànsit a la ciutat.

La tendència de la recuperació del transport públic està sent molt més lenta que la del vehicle privat (turismes i motocicletes). La demanda del transport públic s’ha reduït un 40 %, respecte a la reducció del 10 % de la mobilitat amb vehicle privat. Aquests factors, juntament amb l’increment estructural del comerç electrònic, suposaran un fort increment de les emissions de contaminants (NO2, PM i carboni negre) i faran que empitjori la qualitat de l’aire.

Amb l’escenari actual de desconfinament i la nova normalitat, aquesta situació de baixos nivells de contaminació es revertirà fins a arribar als nivells de contaminació que hi havia a Barcelona abans de la crisi de la COVID-19, o fins i tot a nivells superiors, si no s’apliquen mesures que afavoreixin la reducció del trànsit de manera permanent. Per tant, la voluntat i el compromís conjunt entre l’AMB, els cinc municipis metropolitans i la Generalitat continua sent preservar la salut de la ciutadania amb les mesures consensuades amb anterioritat a la crisi sanitària.

Enllaços:

• Informació i registre: https://www.zbe.barcelona/
• Preguntes freqüents sobre la ZBE Rondes BCN: https://www.zbe.barcelona/zones-baixes-emissions/faqs.html
• Dades de qualitat de l’aire: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/