Mesures per a restaurar la llacuna del Remolar
El Remolar

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació les obres per a restaurar la maresma de les Filipines-Remolar, en el delta del Llobregat. Amb un pressupost superior als 1,3 MEUR, aquesta actuació compta amb finançament dels fons europeus Next Generation. Es disposa fins el 19 d’abril per a la presentació d’ofertes.

La maresma forma part d’una massa d’aigua que segons el Pla de gestió del Districte de la conca fluvial de Catalunya 2016-2021 es troba en estat “dolent pels sobreeiximents d’aigua contaminada que rep procedents del canal de la Vidaleta, així com de les aigües eutrofitzades . A més, en períodes secs, la problemàtica és l’absència total d’aigua, amb la conseqüent pèrdua de qualitat i de biodiversitat.

L’actuació prevista consisteix en un ampli ventall de mesures, que es durien a terme en dues fases. En la primera d’elles es preveuen actuacions com el bombament des de dos punts que aportaria aigua de bona qualitat des del freàtic cap a les diferents zones de la maresma, mentre que les actuacions complementàries inclouen l’anivellament de motes i camins per tal d’evitar inundacions d’aigua contaminada i obres d’ajust i reparació de diferents comportes i canonades que comuniquen els diferents sectors de la maresma per millorar la seva gestió.

Pel que fa a la segona fase dels treballs, es preveu la instal·lació d’una xarxa de piezòmetres a l’aqüífer superficial pel seguiment i control, la instal·lació de sensors de mesura i control en els diferents punts d’obra i, finalment, la plantació de vegetació autòctona (Vinca major, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica).