L'Ajuntament atendrà amb cita prèvia

L’Ajuntament de Gavà ha establert un dispositiu amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania a través de la cita prèvia i al mateix temps seguir preservant les mesures de protecció i seguretat sanitària.

El sistema de cita prèvia, que es ve utilitzant des de fa ja temps, es reforça ara per tal de garantir i facilitar l’atenció ciutadana mitjançant telèfon i en les millors condicions. El personal tècnic i administratiu atendrà qualsevol consulta, tràmit o gestió telefònicament.

La cita prèvia es pot demanar per telèfon (900663388 i 932639100) o a través dels serveis habilitats són els següents:

 • Serveis Socials
 • Oficina Local d’Habitatge
 • Assessorament Clàusules Sòl
 • Oficina Municipal d’Escolarització
 • Planejament Urbanístic
 • Obres Menors i Majors
 • Disciplina Urbanística
 • Espai Públic
 • Salut Pública
 • Cementiri
 • Informació al Consumidor (OMIC)
 • Gestió Tributària
 • Tresoreria i Recaptació
 • Comerç i Fires
 • Informació i Assessorament Empresarial
 • Servei Jurídic per a Estrangeria
 • Servei d’Acollida
 • Voluntariat
 • Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD

Atenció presencial

Es recomana a la ciutadania que no es desplaci a l’Ajuntament. Això no obstant, es reprèn l’atenció ciutadana presencial en aquells àmbits que sigui imprescindible. S’habiliten horaris limitats per fer consultes, tràmits o gestions a les dependències municipals en determinats serveis.

Aquesta mesura té un caràcter d’obertura parcial i es pren en el marc del procés progressiu de desconfinament per fases.

Els serveis presencials s’han de reservar també sempre amb cita prèvia obligatòria, i prèvia valoració per part del personal municipal que atengui la petició.

L’atenció presencial s’oferirà l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (plaça Balmes, planta baixa) i serà per al serveis següents:

 • Serveis Socials
 • Oficina Local d’Habitatge
 • Ocupació (el Centre de Serveis a l’Ocupació-Rosa Luxemburg roman tancat al públic)
 • Oficina de Matriculació Escolar (OME), per al lliurament de preinscripcions.
 • SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona)

En tots aquests casos, cal sol·licitar cita prèvia també a través dels telèfons 900663388 ó 932639100 o mitjançant la seu electrònica (https://eseu.gava.cat).

L’atenció presencial comptarà amb totes les mesures de protecció i higiene necessàries.

L’Ajuntament, atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries i per protegir tant les persones usuàries del serveis com el personal municipal, durant l’estat d’alarma està prioritzant el teletreball i l’atenció telefònica i telemàtica, garantida a través de diferents canals i amb la totalitat de la plantilla activa.

En funció de l’evolució de la situació, s’avaluarà la incorporació progressiva dels treballadors/es municipals a les seves ubicacions presencials, sempre amb plenes garanties de seguretat. Recordar que els serveis essencials municipals de Policia Municipal, PRESEC i altres han mantingut i reforçat des de l’inici de l’estat d’alarma les seves funcions habituals de caràcter presencial.

D’altra banda, l’Ajuntament manté en funcionament el servei Gavà t’Ajuda (telèfon 932639133), creat específicament per atendre situacions derivades de la crisi sanitària: suport a persones grans i amb dificultats, informació sobre habitatge, reparacions urgents a domicili i suport emocional.

El programa Gavà Impulsa disposa dels contactes següents:

 • Atenció sobre emprenedoria i empreses:
  Telèfon: 93 633 34 50
  Correu electrònic: cse@gava.cat
 • Atenció sobre treball i ocupació:
  Telèfon: 93 263 91 20
  Correu electrònic: cso@gava.cat
 • Atenció sobre comerç:
  Telèfon: 646 665 357
  Correu electrònic: comercifires@gava.cat

I a tenent el procés de preinscripció escolar, també es pot contactar amb lOficina de Matriculació Escolar (OME):

 • Per rebre suport telefònic, cal trucar al servei Gavà T’Ajuda demanant per preinscripció o matriculació escolar. Telf. 93 263 91 33.
 • Pot fer també consultes telemàtiques a l’OME al correu electrònic xarxagavaeduca@gava.cat
 • En cas que no pugui fer-se la preinscripció de forma telemàtica, i un cop valorada la necessitat, es pot demanar cita prèvia per l’OME al mateix telèfon de Gavà t’Ajuda.

seu electrònica (https://eseu.gava.cat).