L’Ajuntament convoca 22 llocs de treball per a persones de Gavà en situació d’atur

Avui s’han publicat les bases i convocatòria per cobrir 22 llocs de treball en diversos departaments de l’Ajuntament, en el marc dels plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els contractes, de jornada parcial, s’iniciaran a partir del mes de juny i tindran una durada d’entre 4 i 6 mesos, suposant una oportunitat laboral per a les persones de Gavà en situació d’atur. Es contempla la incorporació de diversos perfils laborals: auxiliar d’administració, peonatge, i personal tècnic auxiliar en l’àmbit de la dependència, l’ocupació i la promoció de la qualitat en el consum.

Per poder participar en el procés de selecció cal presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. El termini de sol·licituds es tancarà el dilluns 15 de maig. També serà necessari complir el perfil definit a cadascun dels llocs de treball i, a més, els requisits obligatoris: persones majors de 16 anys que portin un mínim de 6 mesos consecutius empadronades a Gavà i un mínim de 3 mesos consecutius en situació d’atur.

La convocatòria s’inscriu en el Pla de Xoc a l’Atur 2016-2017 “Gavà impulsa, jo trobo feina”, que intensifica les accions que s’estan duent a terme per promoure la creació de llocs de treballs insistint en aquells col·lectius que tenen més dificultats per accedir a una feina. Segons el tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, “fem un pas endavant en les polítiques d’ocupació per arribar als col·lectius més desfavorits. Per primera vegada en el procés de selecció emprarem un sistema de puntuació amb criteris socials per afavorir les persones que més ho necessiten”.

Així, les persones que vulguin optar a aquestes contractacions hauran de complir, com a mínim, un dels requisits complementaris d’acord a:
– la situació familiar (membres de famílies: monoparentals/monamarentals, nombroses, amb tots els membres en situació d’atur o amb membres amb mobilitat reduïda; i persones que han exhaurit la prestació d’atur i/o subsidi)
– l’edat (menors de 30 anys, d’entre 30 o 45 anys provinents del sector serveis- construcció, majors de 45 anys amb atur de llarga durada o majors de 60 anys) – la promoció de la igualtat d’oportunitats d’accés al mercat de treball (dones o persones amb una discapacitat igual o superior al 33%).

Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud i els formularis vinculats al procés de selecció -l’historial laboral i la declaració segons es pertany al col·lectiu beneficiari- junt amb la documentació corresponent a l’acompliment dels requisits i el perfil professional indicat. Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament fins al 15 de maig.

Per a més informació us podeu adreçar a la seu electrònica, l’Oficina d’Atenció Ciutadana o al Centre de Suport a l’Empresa.