Convocats els Premis Gavà Educa 2023
Convocats els Premis Gavà Educa 2023

L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria dels Premis Gavà Educa. Aquests guardons tenen l’objectiu de reconèixer el treball que efectuen entitats, empreses, centres educatius i persones a títol individual compromeses amb l’educació. També volen posar en valor la tasca d’aquelles persones o entitats que promoguin l’esperit, els valors i els principis del Projecte Educatiu de Ciutat a través del conjunt de les activitats i accions que portin a terme. Els projectes es poden presentar fins al proper 10 de setembre per dues vies

  •    Telemàticament: a la seu electrònica de l’Ajuntament de Gavà des d’aquest mateix tràmit
  •    Presencialment: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gavà (OAC), sempre amb cita prèvia: per concertar cita prèvia, cliqueu aquí

 3 categories

Els Premis Gavà Educa consten de tres categories: una que premia al professorat que finalitzi el seu servei amb una trajectòria d’avalada presència a la ciutat i a centres o entitats que celebrin dates assenyalades i significatives en la seva història a la ciutat; un segon premi per reconèixer a persones o col·lectius vinculats al món educatiu que segueixin amb la filosofia de ciutat educadora o hagin estat en el seu recorregut o acció, un valor afegit per a la comunitat educativa, i una tercera categoria per a projectes educatius per fomentar l’assoliment d’una ciutat educadora.

Poden presentar projectes qualsevol persona o col·lectiu gavanenc sempre que aquests no tinguin ànim lucratiu i han de fer referència als principis guia, línies estratègiques i accions del Projecte Educatiu de Ciutat. Un dels aspectes més importants és que els projectes presentats hauran d’estar avalats per la posada en pràctica d’aquests.

El jurat i els premis

El jurat d’aquests estarà constituït pels membres del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Gavà, que faran una primera selecció en la qual cada membre escollirà a títol individual 3 projectes d’entre tots els presentats. En una segona fase es posaran en comú els projectes que hagin estat més valorats per cadascun dels membres del jurat i després es realitzarà una votació per escollir els premiats. En cas d’empat es farà una votació de desempat només entre els projectes que hagin rebut igualtat de vots. El jurat actuarà de forma col·legiada i emetrà el seu veredicte per majoria de vots, sent la seva decisió inapel·lable.

S’atorgaran un màxim de tres premis als millors projectes i es reserva el dret de deixar deserts alguns d’ells. Cadascun d’ells consta d’una Placa-Guardó, una dotació econòmica de 1000 euros, i el compromís de l’organització a donar la màxima difusió possible al projecte donant-li el segell de qualitat Projecte Gavà Educa. El veredicte es farà públic el mateix dia de la celebració de l’inici del nou curs escolar