L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa un servei de neteja de pintades i grafitis que apareixen a les parets i façanes dels edificis de la ciutat resultat d’actuacions incíviques. Així mateix, es neteja el mobiliari urbà com ara bancs, papereres, fanals, senyals de trànsit, contenidors o jocs infantils. L’objectiu d’aquesta iniciativa és mantenir en les millors condicions el paisatge urbà de la ciutat.

El servei es presta a través de l’empresa municipal PRESEC que compta amb un equip especialitzat format per dues persones que disposen d’un vehicle i la maquinària necessària per a realitzar un ampli ventall d’intervencions. El pressupost anual destinat a aquest servei és de 58.000 euros.

Durant els mesos de juny i juliol passats es van dur a terme diversos treballs de preparació de l’equip per assegurar el bon funcionament del servei. Durant aquest període ja s’han realitzat 280 intervencions tant en façanes privades com edificis públics.

La regidora de Manteniment i Qualitat del Barris, Activitats i Disciplina Urbanística, Gemma Badia ha explicat que “quan vam començar el servei el mes de juliol ja teníem demandes de ciutadans que sol·licitaven que es fessin alguns tipus d’accions a façanes particulars, i en aquest sentit el que volem amb aquest servei és no només donar resposta a aquestes demandes sinó també tenir una Gavà molt més neta”.

Els tractaments que s’utilitzen per fer la neteja depenen principalment de la superfície, del seu estat de conservació i del tipus de pintada. La seva aplicació es fa sempre amb la intenció de deixar la façana o l’element en qüestió en el seu estat original, en la mesura que es pugui. A més, Badia ha afegit que “la màquina anti-grafiti és de les anomenades “de sorra” que el que fa és disparar una silici d’alumini, sobretot en façanes de pedra, i que ens ajuda a netejar aquelles superfícies que s’han vist exposades a aquests actes que no són massa cívics”.

Les intervencions més habituals consisteixen en l’aplicació de pintura, neteja amb dissolvents o la projecció d’aigua o sorra sobre les superfícies afectades. En situacions en les quals, degut a la complexitat de la intervenció o a l’estat de la superfície on es troba la pintada, no sigui viable cap dels tractaments a l’abast del servei, es podran proposar intervencions alternatives en cas que la propietat ho desitgi.

Badia ha assegurat que l’Ajuntament “està molt satisfet perquè s’està fent servir el servei, el ciutadà l’està reclamant i s’està oferint, i amb aquestes actuacions s’està aconseguint el que volíem, que és tenir una Gavà més neta i més fàcil per conviure tots sense aquesta agressió visual”.

El servei estarà operatiu al llarg de tot l’any i s’adreça a tota la ciutadania de Gavà que ho pot sol·licitar ja sigui per la neteja d’una façana particular o comunitària.