L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, han signat avui el protocol per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’objectiu és garantir l’aigua a aquelles persones que no la puguin pagar per manca de recursos econòmics, en aplicació de la Llei 24/2015.

El protocol, que té una vigència de quatre anys, estableix el procediment a seguir per garantir el subministrament a les persones que ho necessiten. El document indica que abans de tallar el subministrament, Aigües de Barcelona haurà de sol·licitar un informe als Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà per determinar si la persona titular de la pòlissa o la seva unitat familiar es troba en una situació de risc d’exclusió residencial. En cas que sigui així, es garantirà el subministrament d’aigua així com els ajuts necessaris.

Raquel Sánchez ha recordat “la sensibilitat d’Aigües de Barcelona ja que des del primer dia de la crisi econòmica, i en un moment molt complicat, va manifestar la seva voluntat i el seu compromís de no procedir a fer talls de subministrament quan es verifiqués que hi havia situacions de pobresa energètica”.

L’alcaldessa també ha volgut manifestar que “aquesta voluntat de col·laboració d’Aigües de Barcelona ja era anterior a la crisi econòmica, de fet hem treballat plegats l’empresa i l’Ajuntament de manera molt estreta, i el que fem avui és mantenir vigent aquest compromís social”.

Ignacio Escudero s’ha posicionat en la mateixa línia en destacar que “és un protocol fàcil de signar en aquests moments perquè respon a una realitat operativa que hem posat en marxa amb l’Ajuntament, i el que fem avui és plasmar en un document tot aquest aprenentatge que hem estat capaços de tirar endavant”.

El director general d’Aigües de Barcelona ha aprofitat per donar les gràcies a l’Ajuntament de Gavà “i especialment als seus Serveis Socials” ja que “si bé és cert que des de l’empresa ja fa temps que vam veure clarament que era absolutament necessari posar remei a aquestes situacions de pobresa energètica, també teníem molt clar que l’empresa no pot tenir mai la capacitat de discriminar quines són les famílies que realment estan en aquesta situació”. 

Aigües de Barcelona remetrà als Serveis Socials municipals un llistat de sol·licituds de valoració d’existència de risc d’exclusió residencial. Aquest llistat es remetrà quinzenalment, tot i que aquesta periodicitat podria canviar si les parts així ho acorden. El llistat exclourà els casos prèviament identificats com a perceptors de tarifes socials d’Aigua de Barcelona o d’altres programes d’àmbit metropolità i català contra la pobresa energètica. També quedaran excloses les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que han aportat a Aigües de Barcelona l’Informe dels Serveis Socials segons el Codi de Consum de Catalunya, atès que per aquests casos, Aigües de Barcelona ja té assumit el compromís de no iniciar el procediment de tall de subministrament.

Els serveis municipals emetran una valoració de cada cas especificant si hi ha o no una situació de vulnerabilitat. Si es tracta d’una persona o unitat familiar desconeguda, Aigües de Barcelona enviarà un escrit al titular informant que disposa de 15 dies per adreçar-se a les dependències municipals a acreditar la seva situació econòmica personal per tal que aquesta es pugui valorar.

Segons Escudero, en aquests moments “hi ha unes 320 famílies acollides a aquest fons, mentre que en tota l’Àrea Metropolitana són 18.300 famílies, és a dir, més de 126.000 ajuts els que s’estan donant”, i per tant “considerem que efectivament s’està donant una resposta eficaç i real a un problema que existeix”.