Les obres a les escoles públiques han estat acordades amb les direccions dels centres educatius. A la imatge l'escola Jacme March
Les obres a les escoles públiques han estat acordades amb les direccions dels centres educatius. A la imatge l'escola Jacme March

L’Ajuntament de Gavà ha incrementat la partida destinada a les obres de millora que cada any es fan a les escoles públiques del municipi. En concret, enguany s’invertiran 312.000 € davant dels 200.000 € de l’any 2021.

Aquest increment s’ha formalitzat amb la modificació de crèdit aprovada al Ple municipal, i deriva de l’estalvi generat amb el projecte de renovació integral de l’enllumenat públic, de prop d’1,3 milions d’euros.

La inversió a les escoles públiques, finançada íntegrament per l’Ajuntament, es concreta en diferents actuacions que s’executaran al llarg de l’estiu, durant el període de vacances escolars i han estat acordades amb les direccions dels centres educatius.

Actuacions de millora dels centres educatius. Estiu 2022

 • Escola Eramprunyà
  • Instal·lació de línia de vida permanent a l’edifici del parvulari d’acord amb la normativa vigent.
  • Millora del revestiment de les grades de les pistes esportives indicades als plànols i murs del costat. Repicat i nou revestiment de morter de ciment acabat remolinat.
  • Reparació filtracions sobre porxo accés principal i neteja parament de ceràmica.
  • Instal·lació baranes laterals rampa d’accés pista superior.
  • Instal·lació de detector de gas a la cuina.
  • Pintura interior de les zones comunes de l’edifici, menjador, cuina i rebost.
  • Pintura exterior dels sostres dels porxos de l’edific.
 • Escola Jacme MarchLes obres a les escoles públiques han estat acordades amb les direccions dels centres educatius. A la imatge l'escola Jacme March
  • Reparació amb fibra de carboni de les biguetes de formigó del forjat del magatzem de material esportiu, de manera que la reparació quedi compresa dins del revestiment d’acabat inferior del forjat.
  • Substitució d’una caldera avariada i no reparable per una de nova d’iguals característiques o superiors.
  • Subministrament i instal·lació de detector de gas a la cuina.
  • Execució d’accessos directes des de les aules de P4 a pati exterior.
  • Pintura interior de zones comunes de PB, P1 i P2, menjador i sala de psicomotricitat.
 • Escola Joan Salamero
  • Substitució del paviment lateral de la pista esportiva amb paviment antilliscant C3 de tipus ceràmic.
  • Substitució de l’acabat lateral de les escales exteriors.
  • Instal·lació de detector de gas a la cuina.
  • Substitució de llumeneres a zones comunes.
  • Pintura interior de zones comunes.
 • Escola Marcel·lí Moragas
  • Instal·lació de línia de vida permanent a l’edifici del parvulari d’acord amb la normativa vigent.
  • Ampliar la instal·lació de calefacció a la sala d’actes amb radiadors des de la part més propera a la sala.
  • Acabats dels paraments interiors de la sala d’actes.
  • Ampliar i instal·lar l’alarma també a la sala d’actes.
  • Substitució i aportació extra de material granular de la sorrera del pati davant de l’edifici principal.
  • Instal·lació de detector de gas a la cuina.
  • Pintura interior de zones comunes i menjador.
  • Plantació de dos arbres de fulla caduca al pati infantil. La plantació es farà en l’època de l’any que sigui més adient per a l’arrelament (setembre/octubre).
 • Escola Salvador Lluch
  • Porta d’accés a l’edifici de serveis de la planta primera.
  • Pintura interior zones comunes.
  • Substitució de llumeneres d’aules i passadissos per leds.
  • Refer els lavabos de planta primera de l’edifici sud. Enrajolat, instal·lacions, sanitaris, distribucions interiors i lluminàries noves.
  • Refer el cel ras dels lavabos de planta baixa de l’edifici nord amb cel ras accessible de plaques de guix laminat.
  • Instal·lació de detector de gas a la cuina.
 • Escola d’educació Especial Maria Felip
  • Execució de sala de contenció de crisis.
  • Pintura interior zones comunes.
  • Substitució de llumeneres d’aules i passadissos per leds
   • NOTA: en totes les escoles es té en compte com a possible millora la substitució de les llumeneres de les aules per llumeneres led.

A més d’aquestes obres, es destinaran 100.000 euros addicionals a actuacions concretes de renovació de revestiments de pintura, principalment de les zones d’accés i espais comuns, segons s’ha acordat amb les diferents direccions dels centres.