L’Ajuntament de Gavà manté oberts els canals de comunicació i actius els serveis del Departament d’Educació, i està en contacte permanent amb les direccions i les AMPA dels centres docents de la ciutat.

  • Des d’avui, es posa a disposició de les famílies una Oficina de Matriculació Escolar (OME) virtual.S’habilita coincidint amb la data inicialment fixada per començar la preinscripció escolar d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, i que ha estat ajornada amb motiu de l’estat d’alarma pel coronavirus.
  • Mitjançant l’OME, el Departament d’Educació de l’Ajuntament atendrà les consultes i dubtes sobre el procés de matriculació. Cal contactar a través del correu electrònica xarxagavaeduca@gava.cat.
  • Es posa a disposició dels centres educatius per informar-los dels nous recursos i eines digitals que tenen al seu abast per poder donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Pla d’Acció: Centres educatius en línia

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha activat el “Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia”, per garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar al professorat i als centres en l’ús de les tecnologies digitals.

L’objectiu és proporcionar als docents i als centres educatius els recursos i les eines digitals que permetin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat.

El sistema facilitarà als centres poder dur a terme les activitats i orientacions que aquests dies s’han posat a disposició del professorat. Unes activitats pensades per a les diferents etapes, que siguin significatives per a l’aprenentatge i que al mateix temps puguin contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumne. Es desenvoluparà en tres vessants:

. Portal EIX: Incorpora eines per compartir recursos, per fer seguiment del progrés de l’alumnat, fomenta el treball col·laboratiu i inclou la possibilitat de dur a terme vídeo- conferències. Actualment ja són molts els centres que tenen línies de treball en aquest sentit i fan servir habitualment aquests entorns. Però per aquelles escoles i instituts que no en tenen, es posarà a disposició l’entorn virtual EIX de manera esglaonada.

. Portal NODES: Reforça la comunicació dels centres amb la comunitat educativa. És un servei que proporciona una web amb funcionalitats avançades –com la possibilitat de crear grups interns promovent el treball en xarxa, publicar notícies i informacions, i enviar notificacions de les novetats que s’anuncien al lloc web, mitjançant un canal de Telegram a les persones que s’hi hagin subscrit-. La web de l’escola, com a canal de comunicació amb les famílies, permetrà facilitar recursos i orientacions per al propi alumnat.

. Portal ODISSEA: Ofereix un pla intensiu de formació del professorat i d’acompanyament en la formació, amb noves línies formatives vinculades a l’aprenentatge en línia.

Més informació:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/Pla-centres-educatius-en-linia.pdf

Gavà, ciutat educadora també des de casa

– Recursos del Departament d’Educació de la Generalitat
– Webs amb propostes d’activitats educatives i de lleure per fer a casa
– Canals de Youtube: educatius, amb contacontes, de cuina, per aprendre anglès….

La guia s’anirà actualitzant per incorporar noves referències i propostes.