Al teletreball s’hi poden acollir voluntàriament els treballadors i treballadores de l’Ajuntament amb llocs de feina que permeten aquesta modalitat 

Al teletreball s’hi poden acollir voluntàriament els treballadors i treballadores de l’Ajuntament amb llocs de feina que permeten aquesta modalitat 


Aquesta setmana ha entrat en vigor el Protocol de teletreball de l’Ajuntament de Gavà, que regula la “prestació dels serveis a distància per part dels treballadors/es públics municipals” segons s’explica en una nota de premsa. Es tracta d’una “normativa acordada per una comissió negociadora integrada per representants sindicals i de l’Ajuntament i que va ser aprovat pel Ple municipal de desembre” agefeixen les mateixes fonts municipals.

L’evolució de la pandèmia ha retardat la seva implementació, ja que les altes xifres de contagis van suposar la instauració genèrica del treball a distància en tots els llocs de treball susceptibles de ser exercits en aquesta modalitat. 
El reglament estableix que “el teletreball és voluntari i sempre acordat amb els comandaments” dels diferents àmbits. És d’un màxim d’un dia a la setmana, que ha de ser fix. A més, s’estableix una borsa de 12 dies addicionals l’any. 
Eficiència i conciliació familiar 
El protocol està alineat amb les disposicions establertes al text reforç de l’Estatut dels treballadors relatives al teletreball. “També dona compliment al Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Gavà 2020-2024, que recull mesures vinculades a fomentar el treball a distància com a mesura de conciliació.

El nou model “permetrà millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis prestats”, amb una millor organització de la feina orientada a la consecució d’objectius. També afavoreix que el treballador/a pugui adaptar la jornada laboral a les necessitats personals, “millorant així la conciliació” entre la vida personal i professional, “reduir el temps de desplaçaments”, i millorar les aptituds desenvolupant una major capacitat d’innovar. A més, l’aplicació del teletreball també suposa una contribució a “reduir la petjada ecològica

Aplicació del protocol

El teletreball s’especifica a la nota de premsa de l’Ajuntament “només s’implanta als llocs de treball que permetin dur a terme les funcions encomanades en un entorn virtual, i sempre mantenint els nivells de qualitat i atenció previstos en l’entorn presencial”. Queden així exclosos els perfils professionals que requereixen de presència física per desenvolupar les funcions de forma adequada i que la seva absència a les dependències municipals pugui comportar la necessitat de ser substituït/da o reforçat per altres professionals.

L’aprovació i posada en marxa d’aquest reglament confirma la voluntat de l’Ajuntament de ser capdavanters en l’aplicació de mesures que facilitin la millora i innovació del servei públic, i dona continuïtat el dispositiu que es va articular des de l’inici de la pandèmia.