Permesa la paralització dels abonaments a aquipaments esportius
Permesa la paralització dels abonaments a aquipaments esportius municipals

L’Ajuntament de Gavà està fent arribar una carta als socis i sòcies de les intal·lacions esportives municipals per oferir-los la possibilitat de “paralitzar els abonaments conservant les mateixes condicions i sense despeses addicionals”. La decisió ve motivada per la present situació de pandèmia que comporta diverses restriccions per part de la Generalitat que afecten l’ús dels serveis

Qui pot sol·licitar una paralització de l’abonament?

Les persones titulars que tinguin qualsevol modalitat d’abonament i estiguin al corrent de pagament.

Quan i com puc sol·licitar la meva paralització?

Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir de l’1 de febrer mitjançant una instància registrada a l’Ajuntament de Gavà de forma presencial amb cita prèvia o via electrònica per la Seu. Clicant aquí.

Què passa amb la part del meu abonament que ja tinc pagat pagada?

Un cop ens comuniquis via instància que et vols incorporar, et farem transferència bancària de l’import proporcional al temps que el teu abonament ha estat suspès, a comptar des de la data de registre de la primera instància de paralització.

Quan i com puc incorporar-me de nou?

Si vols activar el teu abonament, ho has de sol·licitar mitjançant una instància a l’Ajuntament de Gavà indican el període que vols fer efectiva l’alta.

Quins períodes tinc per incorporar-me?

La reactivació es podrà sol·licitar en qualsevol moment, però el teu abonament quedarà actiu el primer dia del següent trimestre, és a dir, 1 de gener, 1 d’abril, 1 de juliol o 1 d’octubre.

Fins quan puc tenir activa la paralització?

Sempre que les instal·lacions es vegin afectades per restriccions en els serveis podràs tenir paralitzat el teu abonament. Quan l’Ajuntament consideri que estan restablerts tots els serveis, comunicarà per correu electrònic la data de finalització de la paralització, i per tant l’abonament s’activarà de forma automàtica en data del següent trimestre.

I si no vull fer cap paralització?

Continuaràs amb el teu abonament actiu, i utilitzant els serveis amb les condicions i/o restriccions que estiguin vigents a cada moment. Per tant, els serveis que no s’ofereixen per les restriccions imposades per la Generalitat de Catalunya, no tindran cap devolució econòmica, doncs, les quotes dels abonaments són preus públics i no podem establir el percentatge que representa el servei no ofert.

En el cas que es decreti el tancament total de les instal·lacions, com en ocasions anteriors, es farà la devolució de l’import proporcional pels dies que no es pugui accedir.

L’Ajuntament també informa que està gestionant la devolució dels abonaments mensuals d’Estadi, corresponent a l’import proporcional del dia 7 al 31 de gener, així com la congelació de les futures domiciliacions. Pel que fa a la resta d’abonaments l’import de devolució es tramitarà quan la instal·lació torni a obrir i estarà condicionada a la data d’aquesta obertura.

Un cop s’iniciï l’activitat i si no ens comuniques el contrari, es tornarà a activar el teu abonament.

 

PUBLICITAT