Oficina de Treball de Gavà
Oficina de Treball de Gavà

A finals del mes de setembre l’atur registrat a les oficines de treball del Baix Llobregat s’ha situat en 38.118 persones, disminuint respecte al mes anterior en 1.669 persones (-4,2%), segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El decrement relatiu mensual baixllobregatí es situa per sobre del registrat al conjunt de Catalunya. La incidència de l’atur en la població activa és menor al Baix Llobregat que a la resta de comarques de l’àmbit territorial.

A Gavà hi estaven inscrits a l’Oficina de Treball a finals de setembre 2.189 persones en atur, 52 menys que a l’agost, el que significa un 2,3% menys. D’ells 910 son homes i 1.279 dones.. El grup d’edat amb més aturats és el de més de 44 anys (1.250) seguit del d’entre 25 i 44 anys (816).

El decrement de l’atur d’aquest mes a la comarca és més acusat entre les dones (-1.227, -5,2%) que entre els homes (-442, -2,7%). A Gavà l’atur entre les dones va baixar un 3,6% i entre els homes un 0,4 %.

Per edats, l’atur disminueix entre tots els grups i en especial entre les persones d’entre 25 i 45 anys. Així, pels aturats d’entre 25 i 45 anys es registra el major descens relatiu (-7,2%) i absolut (-1.041). Pels aturats de més de 44 anys el decrement és del 2,6%     (-613) i pels menors de 25 anys del 0,7% (-15). A Gavà el descens més importants es troba en la fraja entre els 25-44 anys (un 5,1%) i entre els major de 44 anys (1,5%).

Per sectors i activitats econòmiques serveis a la producció (-531) i comerç, restauració i hoteleria (-506) són les que registren un major descens de l’atur respecte agost, com també, en termes interanuals (-3.504 i -2.617 respectivament).