Oficina de Treball de Gavà
Oficina de Treball de Gavà

A finals del mes de març, l’atur registrat al Baix Llobregat s’ha situat en 50.532 persones, disminuint respecte al mes anterior en 662 persones (-1.3%), segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El decrement relatiu mensual baixllobregatí es situa per sobre del registrat a l’Àrea metropolitana, àmbit territorial metropolità i del conjunt de Catalunya.

A Gavà hi estaven inscrits a l’Oficina a finals de març 2.852 (-1,66% menys que al febrer), dels quals, 1.258 son homes i 1.594 dones.. El grup d’edat amb més aturats és el de més de 44 anys (1.461) seguit del d’entre 25 i 44 anys (1.147).

En termes interanuals, la variació de l’atur registrat segueix sent positiva a tots els àmbits territorials. El nombre de persones registrades a les oficines de treball al Baix Llobregat ha crescut en 8.031 persones respecte març de 2020.

El decrement de l’atur de març respecte a febrer es registra tant entre els homes (-388,-1,7%) com entre les dones (-274, -1%). Per edats, l’atur també disminueix entre tots els grups i en especial entre les persones de menys de 45 anys. Així, per als joves de menors de 25 anys hi ha una disminució de 101 aturats (-2,4%) i per aquells d’entre 25 a 44 anys de 496 (-2,4%).

Per sectors i activitats econòmiques les activitats de serveis a la producció (-317) i comerç, restauració i hoteleria (-256) són les que registren un major descens de l’atur respecte febrer. En termes interanuals destaca el creixement entre aquestes mateixes activitats: serveis a la producció (+2.244) i comerç, restauració i hoteleria (+2.187).