Les platges metropolitanes es preparen per a l’hivern
Les platges metropolitanes es preparen per a l’hivern

L’AMB porta a terme un seguit d’actuacions per desmuntar i retirar els equipaments i el mobiliari de les platges metropolitanes, que han donat servei durant la temporada d’estiu. Aquest desmuntatge s’ha avançat a causa de l’arribada més prematura de temporals marítims.

Aquestes tasques, que s’allargaran fins a mitjans d’octubre, s’aniran fent gradualment a mesura que els diferents municipis vagin finalitzant formalment la temporada de bany i la prestació dels serveis de vigilància.

Intervencions més destacables

  • Desmuntatge dels mòduls de salvament i de primers auxilis (una torre d’intervenció + 15 mòduls de primers auxilis)
  • Desmuntatge dels lavabos i vestidors adaptats i dels senyals de serveis (10 d’adaptats + 9 d’estàndard)
  • Retirada de passeres adaptades enrotllables i plataformes de fusta (més de 500 metres)
  • Retirada d’abalisaments marins (més de 30 km). 25 km d’abalisament de zones de bany i 5 km destinats a la sortida d’embarcacions, espigons, esculleres i protecció ambiental. També cal destacar la retirada de 16 punts de boies d’ajuda al bany
  • Retirada de papereres (180 unitats)
  • Desplaçament dels aparcaments per a bicicletes (més de 50 unitats)

Adaptació de la planificació davant de temporals més prematurs

L’AMB ha observat l’arribada d’onatge més fort d’una manera més prematura al llarg dels últims 4 o 5 anys, de tal manera que els mesos de setembre o octubre es poden produir els primers temporals marítims intensos.

Aquesta observació s’ha contrastat amb l’evolució i el comportament de l’onatge al litoral metropolità durant els últims 30 anys segons les dades de Puertos del Estado, que mostren un augment de la freqüència i la intensitat dels temporals els mesos de setembre i octubre.

L’equip de platges de l’AMB ha fet un reajustament en el calendari de desmuntatge dels equipaments i una reordenació de l’espai amb l’objectiu de minimitzar els danys davant dels temporals. En primer lloc, les tasques de preparació per a la temporada baixa s’han avançat 15 dies respecte de fa 4 anys, de manera que abans començaven a principis d’octubre i ara s’engeguen a mitjans de setembre. En segon lloc, la reordenació de la platja es basa en deixar la meitat de l’esplanada sorrenca lliure de mobiliari i equipaments susceptibles de patir afectacions quan puja el nivell del mar i es produeix onatge intens. La regressió del litoral ha implicat la reducció de l’amplada de les platges i algunes modificacions en els pendents, fet que fa augmentar la vulnerabilitat i l’exposició de les diferents instal·lacions, les quals fa anys se situaven més a prop del mar.