Residència La Concòrdia de Gavà

Els departaments de Salut i Drets Socials han actualitzat les mesures de prevenció en residències per a gent gran i persones amb discapacitat o malaltia mental. Concretament i atès que des d’aquesta mitjanit passada no cal presentar el certificat Covid, les dues conselleries han enviat una nota informativa als centres per a recordar el protocol vigent per a les visites.

En aquest sentit, si bé els familiars ja no han de mostrar el certificat, sí que hauran de seguir presentant la declaració responsable per accedir al centre, tal com feien fins ara. En aquest document la persona visitant declara, entre d’altres, que no ha presentat símptomes relacionats amb la covid19 els darrers 14 dies.

A banda de signar la declaració responsable, durant les visites caldrà com a mínim l’ús de la mascareta quirúrgica  -i preferiblement  FFP2, i la resta de mesures preventives com el rentat de mans, la distància de seguretat i la ventilació dels espais.

Així mateix, es recomana a aquells familiars que no estiguin immunitzats que es realitzin un TAR abans de visitar un usuari, atesa la vulnerabilitat del col·lectiu de persones que viuen en residències.