Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC
Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC

Ara toca el torn a l’impost de les plusvàlues. Els jutges torner a fer-ho trontollar tot amb les seves decisions. Van donar un primer avís el 2017 i el “Gobierno de la Nación” sabia que això passaria i no hi van fer res. Ara el T. Constitucional dona el cop de gràcia i es carrega aquest impost.

En realitat, el que es carreguen amb la seva sentència és la fórmula que fan servir els ajuntaments per calcular-lo i que si “el Gobierno” s’hagués posat les piles, ja estaria modificada. Declara inconstitucional l’article 107, que és el que marca la base imposable de l’impost i determina com s’ha d’aplicar la plusvàlua.

La fórmula sempre dona per assegurat que els valors dels terrenys pujaran, per tant, l’impost puja, inclòs si el preu de venda de l’habitatge està per sota del preu de compra. Pensem que per als ajuntaments suposa un impacte directe sobre la seva recaptació d’impostos, tan necessaris per moure la maquinària que fa funcionar la ciutat: l’IBI i les plusvàlues són la principal eina de recaptació local.

La decisió farà que els ingressos quedin retallats quan precisament s’han d’abordar els pressupostos locals per al pròxim any 2022. És cert que a Gavà ja no liquidaven aquest impost en els casos que afectava la decisió del 2017, perquè sabien que serien recorreguts als tribunals. Estem parlant d’un 6 al 10% del pressupost general, això representa que milions d’euros no es podran invertir en la ciutat. Ens caldrà a tots estar molt atents per veure com es planificaran aquests pressupostos per poder assegurar que, en cas de retallades, es produiran allà on siguin necessàries i que no es farà servir ni un euro en tot allò que no sigui essencial.

Veurem si el Ministerio de Hacienda reforma la “Ley Reguladora de las Haciendas Locales” d’una vegada permet que els ajuntaments puguin seguir cobrant aquest impost.