Els dies 7,8,9 i 10 de juliol l’alumnat de Gavà que ha de realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU 2020)  ho farà en l’institut de Bruguers.

El centre acollirà un total de 302 alumnes provinents de l’Institut de Bruguers, de l’Institut el Calamot, i dels col·legis Bon Soleil, Immaculada Concepció, Santo Ángel i Sagrada Família.

Les proves s’iniciaran dimarts 7 a partir de les 8 hores, però es recomana que l’alumnat arribi una mica abans per rebre informacions dels seu vocals. La primera prova que es realitzarà serà Llengua castellana i literatura.

Des de la direcció de l’institut El Bruguers es recorda que caldrà venir al centre amb el DNI i el full de matrícula imprès. També caldrà moure’s per les instal·lacions amb mascareta i portar una mascareta de recanvi i varis bolígrafs, donat que “aquest any estem amb la Covid-19 i no es pot deixar material els uns als altres”, recorden des de la direcció del centre educatiu.

El centre recomana que tot l’alumnat estigui tranquil, “ja que tot anirà molt bé!”.

En què consisteix la prova?

Una prova general amb cinc exercicis: La primera part de l’examen, anomenada fase general, que tots els estudiants de Batxillerat han de fer obligatòriament, consta de cinc exercicis. En aquesta primera part, l’alumne s’examina de 4 de les assignatures obligatòries de segon de Batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) i d’una matèria de modalitat a triar entre les quatre comunes d’opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts).

Una prova específica per apujar nota: La segona part de l’examen, o fase específica, està pensada per a aquells estudiants que vulguin millorar la nota obtinguda en la fase general de la prova i augmentar les possibilitats d’accedir als estudis desitjats. En aquesta segona fase, els alumnes poden examinar-se d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat de segon de Batxillerat que es vinculen als estudis universitaris que es volen cursar. D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions.