Obres
Obres al Jacme March, aquest matí

Continuen a bon ritme les obres de millora a les escoles públiques de Gavà. Es tracta d’unes tasques de manteniment que l’Ajuntament de Gavà enceta cada estiu per tal d’ajudar a la correcta conservació dels recintes escolars.

L’alcaldessa accidental de Gavà, Rosa Maria Fernández, ha explicat que “tot i que Ensenyament no és una competència de les administracions locals, és veritat que davant la inacció en aquest cas de l’administració competent nosaltres no podem deixar desemparada a la nostra escola pública, i aleshores el que fa l’Ajuntament és agafar aquestes competències, encara que no són nostres, i afrontar la problemàtica que existeix als col·legis públics de Gavà”.

Les tasques de manteniment són molt variades i el que fem cada any és “consensuar amb les direccions de les escoles les necessitats que tenen més urgents, i llavors nosaltres actuem dins del pressupost que l’Ajuntament inverteix cada any a les nostres escoles públiques”.

Enguany les obres tenen assignat un import de 153.497,34 euros i afecten a les escoles l’Eramprunyà, Jacme March, Joan Salamero, Marcel·lí Moragas, Salvador Lluch i Gavà Mar.

L’obra amb major dotació econòmica es porta a terme l’escola Jacme March. Amb un pressupost de 35.494,76 euros, s’estan renovant els lavabos de P3, es recupera el drenatge del pati de P3, i s’adequa l’espai de l’esplai El Mamut.

A l’escola Joan Salamero s’inverteixen més de 34.000 euros per renovar el lavabos de la segona planta, per la instal·lació d’una línia de vida i escala, i per la substitució de la fusteria d’alumini.

A l’escola l’Eramprunyà està prevista la inversió per part de l’Ajuntament de 28.688,11 euros per reparar el mur exterior, obrir una porta d’accés al patir per P3, substituir les llumeneres de les aules, i substituir sanitaris.

La inversió a l’escola Salvador Lluch és de 26.647,96 euros per renovar els lavabos de l’edifici sud, la substitució de canonades de l’edifici de serveis, i treballs de pintura.

A l’escola Marcel·lí Moragas està prevista la substitució de sanitaris, el pintat de les portes exteriors de ferro i dels espais i armaris exteriors de parvulari, i per això s’inverteixen més de 20.000 euros.

Finalment a l’institut-escola Gavà Mar està prevista una inversió de quasi 8.000 euros per la modificació de les instal·lacions elèctriques i sanitaris de la primera planta.