En marxa els treballs de neteja a les platges metropolitanes

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat, un any més, els treballs de neteja de la sorra a les platges metropolitanes per tal de deixar-les a punt per a la temporada de bany. Les tasques de llaurat s’han desenvolupat a la platja de Castelldefels del 5 al 7 de març, mentre que les de garbellat es realitzen diàriament durant tota la temporada.

Es tracta d’unes tasques de llaurat que es fa amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 centímetres de profunditat, per facilitar l’aireig i la penetració dels raigs del sol que actuen com a desinfectant i permeten assolir un grau òptim de salubritat de cara a l’ inici de la temporada.

Passats uns dies, els tractors realitzen el garbellat per regularitzar la sorra, treure els sòlids i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d’aquest moment i fins el mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes.

Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona s’encarrega del manteniment de l’espai de platges metropolitanes, que registren 9 milions d’usuaris l’any i ocupen una superfície de sorra de 2 milions de metres quadrats. L’AMB disposa de la certificació de la implantació del sistema integrat de qualitat i medi ambient segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 i 14001:2004 en les tasques de neteja de les platges metropolitanes i del manteniment de les seves instal•lacions.

El llaurat i garbellat de la sorra també permet deixar-la en perfectes condicions per a començar a col•locar-hi els diferents elements de mobiliari amb què l’AMB equipa les platges cada any. És el cas, per exemple, de les més de 750 papereres i gairebé 100 contenidors semi soterrats.

Durant tota la temporada, aquests elements recullen unes 400 tones de residus, el 50% dels residus totals a les platges.