Matriculació a les escoles de Gavà

Gavà mantindrà el nombre de grups a l’escola pública el curs 2019-20. Així es desprèn de les dades oficials publicades aquesta setmana pel Departament d’Educació de la Generalitat. El curs vinent continuarà havent-hi 21 grups a P3 (10 als centres públics i 11 als concertats) i 21 de 1r d’ESO (10 grups als centres públics i 11 als concertats). Les aules reobriran al setembre amb una ocupació del 92,4% amb 58 vacants de les 761 places ofertades en ambdós nivells formatius. Així mateix, el 90% de l’alumnat cursarà els estudis en el centre triat com a primera opció. L’Ajuntament va fer públiques les dades del procés de matriculació en el Consell Escolar Municipal celebrat el 5 de juny.

A P3, el nombre de famílies que podrà matricular els seus infants en l’opció escollida en primer lloc és del 93%, mentre que prop d’un 3,5% ho farà en la segona. Només s’han assignat d’ofici 5 places, que representa l’1%. El procés de preinscripció en aquest primer curs del segon cicle d’educació infantil s’ha tancat amb 42 vacants. L’escola pública en té 18, i la concertada 24.

A 1r d’ESO, i amb una oferta de 253 places, es manté el nombre de grups però amb una nova distribució. Així, el curs que ve l’Institut Escola Gavà Mar comptarà amb 3 grups; mentre que l’Institut Bruguers passarà de tenir-ne 4 a 3, i l’Institut El Calamot mantindrà els 4 actuals. El 89% de l’alumnat començarà l’educació secundària obligatòria al centre triat en primera opció i un 6,75 en la segona. Només un 3% cursarà els estudis en un centre assignat d’ofici. A hores d’ara, hi ha 16 vacants que es distribueixen entre un institut i un centre concertat.

Pel que fa a les dues llars d’infants públiques de la Generalitat, no s’ha pogut cobrir la demanda de places de P1 i P2, mentre que a l’etapa de nadons han quedat 4 vacants. En total s’hi han realitzat 198 preinscripcions (13 més que al curs que finalitza), i les places ofertades han estat de 141. Una situació que l’Ajuntament apaivagarà a partir de setembre de 2020 amb l’obertura de la primera escola bressol municipal.

Escola inclusiva

L’escola de Gavà és una escola inclusiva, que promou l’atenció educativa de tots i cadascun dels infants, adaptant-se a les seves necessitats educatives i potenciant les seves capacitats. Al setembre s’incorporaran a P3 14 infants amb necessitats educatives escolars, i a 1r d’ESO ho faran 36.

Gavà continuarà comptant amb cinc grups de Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI), 2 a l’etapa de secundària i 3 per a infantil i primària amb pràcticament totes les places cobertes. També es manté l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) a l’Institut El Calamot, amb ensenyaments professionals adreçats a alumnes de 16 a 20 anys amb dificultats per seguir la formació ordinària.

Transició escola-treball

El curs vinent també rebran un nou impuls les accions adreçades a orientar i acompanyar els i les joves en les diverses transicions del món educatiu al món laboral, tal com també ens va indicar en el decurs del Consell Escolar Municipal.

El passat 25 de febrer es va constituir la Xarxa de Transicions Escola-Treball, impulsada per l’Ajuntament de Gavà, i formada per agents educatius, econòmics i socials del territori implicats en aquestes transicions: departaments municipals d’Educació, Promoció Econòmica, Joventut i Serveis Socials; centres educatius; organitzacions empresarials i sindicals; Servei d’Ocupació de Catalunya, i Delegació Territorial d’Ensenyament, entre altres. Posteriorment, s’ha constituït un Grup Motor de la Xarxa que definirà el model, el conjunt d’activitats que es portaran a terme i com es coordinaran.

Una de les primeres accions que s’han derivat de la Xarxa ha estat la creació del servei d’orientació EnTrànsit, amb seu a La Casa Gran, que atén presencialment als joves o famílies que busquen orientació en relació a possibles trànsits entre estudis i/o món laboral. Amb els centres de secundària s’ha consensuat i lliurat un protocol per realitzar derivacions dels alumnes que necessiten orientació i seguiment en la recerca de la seva transició acadèmica i laboral, tot prioritzant els joves que surten de l’ESO sense promocionar.

EnTrànsit compta amb una professional que realitza atenció personalitzada dues tardes i un matí a la setmana. Per accedir al servei cal sol·licitar cita prèvia a entransit@gava.cat.