Més accions per estalviar aigua i energia

Davant l’alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat decretada per la Generalitat, l’Ajuntament de Gavà se suma a la “crida a fer un consum responsable d’aigua per part de tothom” i posa en marxa un protocol d’actuació per estalviar aigua potable en serveis i activitats

Reg de l’espai públic

 • El reg telegestionat disposa de sensors de pluja que s’aturen quan plou. Els sistemes manuals funcionen de manera programada.
 • Es revisen i mantenen les instal·lacions de reg per controlar fuites i adequar els temporitzadors de reg a l’estació climàtica.
 • Es rega amb aigua freàtica (procedent del subsòl) el sector de can Serra Balet.
 • Es minimitzen els regs de les gespes a un únic dia de la setmana.
 • Es prioritza el reg d’arbres plantats els últims dos-tres anys i jardineres urbanes amb plantes arbustives (la seva recuperació és més costosa que la gespa). El rec es fa amb camió cisterna i aigua freàtica.
 • El consum mensual per al reg de jardins suposa entre 20 i 25 m3, molt per sota del llindar establert de 450 m3 per hectàrea.

Reg en jardins interiors d’equipaments esportius

 • Tant en els talussos de gespa de can Torelló com de l’Estadi la Bòbila no se supera el límit permès. Amb tot, no es descarta tancar el reg, si bé a la Bòbila es mantindria coincidint amb el reg de la gespa.

Reg en camps de futbol

 • La gespa de l’Estadi la Bòbila es rega només un cop per setmana.
 • Al camp de futbol de Can Tintorer es disminueixen els temps de reg dels canons (de 2 a 1 minut els centrals)
 • A la Zona Esportiva de Can Torelló, es disminueix el temps del reg dels canons tant dels camps de futbol com de beisbol-softbol.
 • Es farà seguiment del consum hídric dels camps de gespa artificial per si cal ajustar més la despesa.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

 • Es manté l’activitat habitual de neteja de la via pública amb un consum diari de 6.000 litres diàries. El 66% prové freàtic.
 • Per a la neteja de vehicles municipals s’adequa el dipòsit de PRESEC per emmagatzemar aigua del freàtic.

Fonts

 • Es buiden i tanquen les fonts ornamentals de la plaça Catalunya i del parc de la Torre Lluch.
 • A la Torre Lluch, la piscina del jardí es manté plena i es redueix al mínim el filtratge per garantir la qualitat de l’aigua. I la bassa del Museu és manté plena i amb filtratge per tal de garantir la vida aquàtica.
 • La font ornamental de la plaça de l’Església manté la làmina d’aigua atès que prové del freàtic.
 • Les fonts de boca es mantenen obertes amb normalitat.

Piscines municipals

 • No hi ha aportació d’aigua nova manual diàriament. La renovació d’aigua és automàtica i va en funció del volum de gent que utilitzi la piscina, és a dir, es limita a l’aigua que es perd pel clapoteig d’entrar i sortir gent de la piscina vasos.

Estalvi energètic

L’Ajuntament també ha posat en marxa un pla propi d’estalvi energètic q

 •  Es limiten les temperatures de calefacció i refrigeració dels edificis municipals a 19º i 27º respectivament.
 • Racionalització dels horaris d’encesa i apagada de climatització i enllumenat
 • Edifici Ajuntament: ajust dels horaris de funcionament
 • Camps de futbol: encesa de l’enllumenat automatitzada segons llum solar
 • Pavellons: aprofitament al màxim de la llum natural. Encesa a càrrec de consergeria.
 • Nova Piscina: encesa d’enllumenat mitjançant sensors automàtics garantint la il·luminació necessària per a l’activitat.
 • Reducció del cabal dels polsadors de les dutxes a totes les instal·lacions esportives.
 • Edifici Ajuntament: s’unifiquen els dies de teletreball (dilluns i divendres) per gestionar el tancament de plantes.
 • Impuls a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis i infraestructures municipals.
 • Canvi de tota la il·luminació dels camps de Can Torelló per llums led, instal·lar plaques fotovoltaiques i substituir les calderes actuals de producció d’aigua calenta de gas per sistema d’aerotèrmia
 • Regulació dels horaris d’encesa i apagada en vials, monuments, parcs i jardins programat segons llum solar.
 • Enllumenat nadalenc led amb reducció de  l’horari d’encesa
 • Renovació integral de l’enllumenat a la via pública. També s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a les cobertes del Centre de Serveis a l’Empresa i del magatzem de l’empresa municipal PRESEC