Més de 2 tones de residus a les platges metropolitanes al 2020
Més de 2 tonelades de residus a les platges metropolitanes al 2020

L’any 2020 s’han recollit 2.210.551 kg de diversos resuidus a les platges metropolitanes. En concret, s’han recollit 353.171 kg de les papereres, 1.368.000 kg de la sorra i 489.360 kg de restes vegetals. Aquestes són les dades de les que ja disposa l’AMB dels diferents tipus de residus recollits a les 42 platges metropolitanes durant el 2020. Segons les darreres enquestes d’ocupació del 2018, aquests espais reben cada any més de 8 milions d’usuaris. El recompte de dades l’ha realitzat una empresa contractista, la mateixa que s’encarrega de la neteja de la sorra.

L’AMB s’encarrega de la recollida, el transport i el tractament dels residus de totes les platges del litoral metropolità, excepte les de Barcelona. En aquest cas, és el mateix ajuntament de la ciutat qui es fa càrrec de la neteja de la sorra i de la gestió dels residus.

Papereres i contenidors semisoterrats

Durant el 2020 s’han recollit un total 353.171 kg de residus provinents de les papereres i els contenidors semisoterrats de les platges metropolitanes.

El volum més important de recollida, com és habitual, es genera durant la temporada alta de platges, de juny a setembre, que és el període amb més afluència d’usuaris. Durant aquests quatre mesos es van generar 298.490 kg, fet que correspon al 84,5 % del total de residus anual.

Si comparem les dades totals recollides el 2020 amb les dades del 2019, podem observar uns valors molt similars de residus generats provinents de papereres i contenidors. L’any 2019 a les platges metropolitanes es van gestionar un total de 360.740 kg envers els 353.171 kg del 2020. La diferència més destacable la trobem en la distribució de la generació d’aquests residus, que és molt inferior entre els mesos de març i juny de l’any 2020 i augmenta lleugerament a partir del mes de juliol.

La disminució dels residus generats durant la primavera s’atribueix directament a la crisi sanitària, al confinament domiciliari i a les posteriors restriccions causades per la covid-19, que van suposar el tancament de les platges, seguit d’una obertura amb aforament reduït durant la temporada d’estiu per assegurar que es mantenien les distàncies de seguretat.

Els residus provinents de les papereres i els contenidors es gestionen a la planta de triatge, que els separa i embala per a ús com a material els envasos procedents dels contenidors, a fi d’enviar cada material al reciclador corresponent. La planta també recupera paper, cartró i vidre.