Mig milió contra el mosquit tigre
Un exemplar de mosquit tigre.

El Govern ha acordat que el Departament de Salut subvencioni el Consell Comarcal del Baix Llobregat per finançar les despeses ocasionades per a la prevenció, el control poblacional i la vigilància dels mosquits en aquesta comarca, incloent el port, l’aeroport i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, l’ajut ascendeix a un import total de 465.000 euros.

El Servei de Control de Mosquits (SCM) fou creat el 1983 per la Corporació Metropolitana de Barcelona a iniciativa d’un grup d’ajuntaments del delta del Llobregat per tal de controlar les poblacions de mosquits en els seus termes municipals.

L’any 1989, amb la creació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, tingué lloc el traspàs efectiu del Servei a aquest Consell, l’àrea abastada implica aproximadament 25.000 ha de les quals 9.000 es troben en el delta.

En aquesta zona conformada per l’activitat del riu Llobregat, hi coexisteixen indústries, zones turístiques, agrícoles i naturals que obliguen a un control de mosquits força complex i especialitzat.

El control que el SCM realitza es basa en mètodes de lluita integrada que, tot i assolint la màxima eficàcia, tenen un efecte mínim sobre el medi ambient.

El concepte de lluita integrada inclou i combina en un mateix àmbit tots els recursos de lluita contra els mosquits: la lluita química, les modificacions físiques del medi, la lluita biològica i les accions culturals.