Millores a la via pública
Camí que comunica la Rambla Pompeu Fabra amb el carrer de Montserrat Roig

L’Ajuntament de Gavà ha procedit a instal·lar nous fanals, amb tecnologia LED i màxim nivell d’eficiència energètica, per millorar la visibilitat nocturna en alguns punts de l’espai públic. D’una banda, s’han col·locat 4 columnes al camí que comunica la Rambla Pompeu Fabra amb el carrer de Montserrat Roig, de manera que el veïnat el pugui transitar amb seguretat quan es fa de nit. D’altra banda, s’ha treballat en l’entorn de la rotonda del Parc de Bombers i a la Sentiu situant, de manera estratègica, unes lluminàries sota els passos de vianants millorant així la seguretat dels vianants que han de creuar.

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha assegurat que “es tracta de petites inversions però que cal posar en valor perquè no tot són grans obres. Aquestes actuacions puntuals, que poden passar desapercebudes, responen a les peticions del veïnat i suposen un gran canvi en el dia a dia de la gent. Gran part de les accions del govern de la ciutat passen per millorar la via pública que és la segona casa de la gent”.

Una altra actuació municipal ha consistit en reforçar i consolidar el talús lateral sud de la carretera de La Sentiu al seu pas sobre la Riera dels Canyars que, degut a l’erosió per les pluges, havia deixat al descobert les canonades de serveis.