Mireia Villuendas, regidora i secretària de feminismes d’ERC

Mireia Villuendas, regidora i secretària de feminismes d’ERC-Gavà, ha fet públic amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, un article d’opinió en que queda palès amb dades el llarg treball que queda per aconseguir erradicar les desigualtats de gènere.

Villuendas recorda que durant aquest dos anys de pandemia “hem pogut veure com els sectors feminitzats i amb menys reconeixement social i econòmic han estat precisament les feines essencials que no han pogut aturar-se, i com, en conjunt, les situacions de vulnerabilitat que patim les dones s’han agreujat, tant pel que fa a les violències masclistes com a la situació económica”.

Segons l’últim informe del Govern, es dona a coneixer a l’article de la regidora d’ERC “la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya” i s’assegura que “el fet que siguem les dones qui majoritàriament assumim les cures familiars, ens precaritza”.

Per a la secretària de feminismes d’ERC-Gavà “Cal una transformació individual, però també col·lectiva. Perquè la Igualtat no només es predica, sinó que s’exerceix, amb compromís, amb ambició i amb responsabilitat. I perquè tota la vida s’ha fet d’una altra manera, des d’una visió patriarcal, ens cal una transformació feminista que hem de fer des dels municipis, per la millora de tota la ciutadania en general. Cal feminitzar totes les regidories, no només la de feminismes. A tots els àmbits i sectors. Ha de ser transversal”.

Mireia Villuendas insisteix en què “hem d’impulsar accions per reduir la pobresa femenina” també “continuar treballant per l’eradicació de la discriminació i l’assetjament sexual”, col·laborar amb les empreses del municipi en “l’elaboració de plans d’Igualtat” i treballar per tal que “l’urbanisme sigui dissenyat amb perspectiva de gènere”.

A l’article també reclama que que hi hagi un “Pacte del Temps en l’àmbit municipal per avançar en el dret a tenir temps i per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables”.

Finalment anima a fer pinya “perquè això és una feina col·lectiva. Sense igualtat no hi ha llibertat” 

I per fer pinya, les seccions locals d’ERC i Jovent Republicà han organitzar un acte obert a tota la ciutadania el proper 10 de març a partir de les 17h a la Plaça de la Pagesia.