Vídeo: Marc Farré/Josep Antoni Moreno

 


La comarca s’uneix contra el projecte de reforma dels ajuntaments

El president del Consell Comarcal, Joaquim Balsera afirma que la reforma  “està basada en la desconfiança i que camina en la direcció contrària a allò que la ciutadania està reclamant, un govern de proximitat”

 

El Centre d’Estudis Comarcals va presentar ahir a la tarda a la seu del Consell Comarcal i davant una àmplia representació d’alcaldes, regidors i teixit social del Baix una Declaració al voltant de la reforma dels ajuntaments que ha proposat el govern central.

 

La declaració es produeix en un moment en què el món local debat sobre els projectes actuals que impliquen una reforma de l’estructura i les competències de les administracions locals, les bases en què es fonamenten, les delegacions de competències i els seus recursos o dotacions econòmiques i el servei que presten les administracions locals. El text és molt crític amb aquest projecte de reforma, que suposa un atac a l’administració local i a la seva independència, vulnerant tractats internacionals i la pròpia Constitució Espanyola o l’Estatut de Catalunya.

 

Per al president del del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Carles Riba, “Aquest atac és tremendo i és anar cap enrere, és enfocar-se cap al passat enlloc de cap al futur. És un atac al ciutadà de carrer i la seva capacitat de decidir. I nosaltres diem la nostracom ho vam fet amb eurovegas i parlarem de més coses si cal”

 

La Declaració creu necessària una racionalització del món local, però considera que el projecte del govern, enlloc de centrar-se exclusivament en l’estalvi, hauria de plantejar-se moltes altres coses com el sistema de finançament dels ajuntaments o la millora de la qualitat democràtica com l’implantació de llistes obertes o elecció directa de l’alcalde. Això ho va manifestar Frederic Prieto, membre de la junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix llobregat: “L’única preocupació és estalviar pressupostàriament diners i aixó és molt negatiu perquè es poden donar situacions com per exemple plantejar que quan un ajuntament de més de 20.000 habitants no pugui plenament desenvolupar les seves competències obligatòries ho faci la Diputació, convertint així les diputacions en uns monstres”.

 

La Declaració del Centre d’Estudis ha rebut el suport dels alcaldes i el consell comarcal, que consideren que el govern central hauria de retirar el projecte i consensuar-ne un altre amb el món local. Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat va ser contundent: “És una reforma econòmica, dràstica que el que fa es desconfiar d’allo que hem fet i els ajuntaments de la comarca, els ajuntaments en general. Hem demostrat la proximitat, hem demostrat la capacitat de transformació, hem canviat la realitat en les nostres ciutats. Reivindiquem que les reformes siguin per a millorar no per empitjorar i torna a fa 30 anys enrere quan l’alcalde o l’alcaldessa era nomenant pel govenador civil  i aquest l’alcalde no tenia cap mena de competència”.

 

La declaració insta a altres entitats cíviques, socials i culturals sense ànim de lucre a reclamar de ser escoltats en aquest debat. Així doncs, i a través d’aquest declaració, s’adrecen al Parlament de Catalunya perquè el Centre d’Estudis i altres entitats siguin escoltades en la tramitació de la futura Llei de Governs Locals de Catalunya, abans de prendre decisions legals que puguin pertorbar les importants funcions dels ajuntaments.