Vídeo: Juanjo Carrasco/Lluís Martinez

Balsera reclama consens i participació del món local per a la reforma dels governs locals a Catalunya

El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat demana diàleg a la Generalitat, tal com ha aprovat la Federació de Municipis

Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat i alcalde de Gavà, ha defensat el paper del mon local dintre del sistema d’administracions públiques de Catalunya davant la nova Llei de Governs Locals de Catalunya que està preparant el Govern de la Generalitat. Balsera ha fet seva la resolució aprovada el passat dimecres pel comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya en afirmar que “s’ha de reconèixer l’administració local com la més propera al ciutadà, i els Consells Comarcals han desenvolupat una bona feina a Catalunya”. Balsera ha assegurat també que “no ens oposem a parlar, a analitzar i a racionalitzar tot el mapa de competències locals”, però ha demanat “diàleg, consens i poder participar en l’elaboració d’aquesta Llei”. El president del Consell Comarcal, en referència precisament a aquesta llei, l’ha qualificat com a “necessària perquè és positiu per Catalunya el fet de racionalitzar l’administració local”, però ha insistit en què per poder tirar-la endavant cal “que el món local hi sigui d’una manera dialogant i per sumar, que és el que ara cal, fer esforços per sumar”.


Joaquim Balsera ha reclamat que “de manera immediata es portin a terme els contactes necessaris per treballar conjuntament; no podem admetre la política de fets consumats que denoten els darrers missatges llançats pel govern de la Generalitat”.Balsera ha assegurat que els ajuntaments i els consells comarcals presten serveis “optimitzant els recursos i treballant amb austeritat, i això s’ha de poder quantificar i avaluar amb tot el rigor”. I ha remarcat que “els comptes han d’estar ben clars, i demostrar amb xifres quines administracions són realment més cares i menys eficaces, o al contrari, quines són menys cares i més eficaces; en definitiva, qui assumeix les responsabilitats i garanteix els serveis amb les menors despeses possibles”.

 

Joaquim Balsera ha demanat també que en aquest debat “no es perdi de vista el valor de la proximitat, perquè la feina més ben feta, la més eficaç i alhora eficient, és la que es planteja de més a prop, a tocar de la gent, i la ciutadania vol que els oferim solucions en tot allò que els afecta i que legítimament exigeixen”. El president comarcal ha considerat que“malament anirem si en un moment en què els ciutadans se senten més capacitats que mai a opinar i actuar, des de la política s’apostés per l’allunyament o els menystenien de les institucions que tenen més a prop seu”.

 

Joaquim Balsera