Mónica Parés, portaveu del Grup municipal del PPC
Mónica Parés, portaveu del Grup municipal del PPC