No es pot estacionar dins del recinte hospitalari
Estat actual de les obres.

L’Hospital de Viladecans recorda a usuaris i acompanyants que no es pot estacionar a l’interior del recinte. El centre precisa que “l’execució de les obres, que possibilitaran la construcció del nou Hospital, han causat la reestructuració temporal del recinte interior, de manera que algunes zones, com la del pàrquing, s’han vist afectades”.

De moment, l’ampliació i reforma de l’Hospital ha produït la pèrdua de les places d’aparcament que hi havia a l’interior del recinte hospitalari raó per al qual, expliquen que, “d’un temps enrere fins ara, s’han produït nombrosos embussos i aglomeracions de vehicles dintre del recinte del centre i que aquest fet pot produir col·lapse a l’entrada i, en conseqüència, perjudicar a usuaris que necessitin parar el seu vehicle per recollir o deixar un pacient, així com l’accés d’ambulàncies i altres serveis de l’Hospital”.

En aquest sentit, es demana als usuaris que visitin l’Hospital, o que acompanyin o recullin un pacient, que “no estacionin el seu vehicle a l’interior del recinte i, si es necessita entrar el vehicle, que ho facin el més ràpid possible i només durant el temps imprescindible”.

El nou centre triplicarà la superfície actual

La superfície d’actuació, incloent obra nova i reforma, és de gairebé 41.000 m2, el que deixarà un nou hospital que triplicarà la superfície actual. El nou edifici, amb entrada principal per l’avinguda del Mil·lenari, es destinarà a usos assistencials en la seva major part, mentre que a les actuals instal·lacions es mantindran les consultes externes i s’utilitzaran per a usos administratius.

En xifres concretes, l’Hospital de Viladecans disposarà de 152 llits d’hospitalització, 7 quiròfans convencionals, 2 quiròfans de cirurgia menor i 4 sales de procediments i endoscòpies, junt amb 12 places de cirurgia sense ingrés. A més, comptarà amb 66 consultes i gabinets d’exploració, 21 places d’hospital de dia, 54 punts d’atenció d’urgències i diferents espais de diagnòstic per la imatge (2 sales de radiologia simple i telecomandada, 2 ressonàncies magnètiques, 1 TAC, 1 sala de mamografies i 3 sales d’ecografia).