Nou mostrejador per analitzar la qualitat de l'aigua de bany

L’ACA està destinant 578.000 euros per al desenvolupament d’un nou mostrejador intel·ligent d’anàlisi de microorganismes. Aquest sistema que investiga l’ICFO té com a objectiu fer possible detectar d’una manera més ràpida les possibles alteracions de la qualitat de l’aigua de bany, amb un termini no superior a les tres hores. Cal tenir en compte que en l’actualitat, els sistemes que es fan servir permeten disposar dels resultats en un període comprès entre les 24 i les 28 hores. Això permetrà millorar la presa de decisions en la gestió dels episodis de contaminació a les platges, i aigües de bany en general, en episodis de pluja o possibles episodis de contaminació

Aquest nou sistema de monitoratge i anàlisi d’aigües de bany no busca substituir els controls oficials que efectua l’ACA com administració competent, sinó que suposa un complement que aporta una eina de control ràpida i efectiva per a la gestió diària de les zones de bany, utilitzable per a personal no especialitzat.

Avantatges del mostrejador intel·ligent

  • Possibilitat de filtrar volums elevats d’aigua, de l’ordre de litres, augmentant així la representativitat de la mostra a analitzar i la sensibilitat del mètode d’anàlisis aplicat. Les mostres es podran concentrar a peu de platja i els volums quedaran reduïts en pocs mil·lilitres en uns 20 minuts. Així es podrà iniciar qualsevol assaig microbiològic amb una concentració inicial de microorganismes més elevada i això permetrà augmentar la sensibilitat de l’assaig, millorar el límit de detecció i reduir el temps de resposta del test.
  • Concentrar una àmplia varietat de microorganismes, entre ells, els indicadors de qualitat microbiologia de la Directiva d’Aigües de Bany (Directiva 2006/7/CE) i el fitoplàncton, però també molts altres microorganismes regulats en l’àmbit de la salut, l’agricultura i l’aqüicultura, com la legionel·la o els Vibrio.
  • Facilitar la logística de mostreig i el transport de mostres. Una vegada filtrada la mostra, els microorganismes queden atrapats en un filtre o bé en una petita xeringa, deixant de ser necessari transportar tota l’aigua mostrejada al laboratori.