Nou Pla Director de Cooperació i Drets Humans
Presentat el nou Pla Director de Cooperació i Drets Humans

Gavà ja disposa d’un nou Pla Director de Cooperació i Drets Humans. El document, que va ser aprovat al Ple Municipal, s’ha presentat a les entitats de cooperació de la ciutat, atès que en els propers anys han de ser protagonistes en la implantació de la nova estratègia.

El Pla de Cooperació 2021-2025 prioritza l’assoliment de la justícia de gènere, la sostenibilitat ambiental davant l’emergència climàtica, i l’educació en valors i l’accés a l’esport. Es tracta doncs d’un programa plenament alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i coherent amb les polítiques públiques municipals.

Segons el tinent d’alcalde d’Igualtat, Esports i Joventut, Èric Plaza, “aquest segon pla director té una línia continuista respecte al primer quant a l’organització de les polítiques municipals de Cooperació. Però també és més realista, perquè aterra les principals línies d’actuació a desenvolupar en base a les polítiques que impulsem des de l’Ajuntament i en base a les iniciatives promogudes per les entitats”.

Plaza també posa en relleu el fet que la cooperació s’hagi convertit en una activitat transversal: “A més del Departament de Cooperació també l’impulsem des d’altres departaments, com el d’Igualtat o el de Medi Ambient. Això ens ha permès obrir el ventall de projectes, gràcies també a la col·laboració i suport d’altres administracions supramunicipals, com la Diputació de Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona”.

 

Els objectius

El nou Pla parteix d’una diagnosi elaborada a partir de les aportacions de les entitats de cooperació de la ciutat i de diferents departaments de l’Ajuntament. Aquesta radiografia posava en relleu la necessitat d’aprofundir en els següents objectius:

  • Promoure la millora de les condicions de vida i el ple acompliment dels drets humans entre els col·lectius i les persones més desafavorides dels països més empobrits
  • Generar una ciutadania crítica a Gavà, coneixedora dels processos i les causes que generen l’empobriment, la insostenibilitat i les injustícies a tot el món.
  • Enfortir agents i xarxes, i transversalitzar la cooperació com a política pública, millorant la col·laboració amb les entitats locals i altres municipis.

També s’estableix uns criteris geogràfics bàsics per tal d’orientar les accions de cooperació internacional. Així, es prioritzen zones com el Marroc, El Salvador, Etiòpia, els campaments sahrauís, i altres regions d’on procedeixen persones nouvingudes a Gavà.

El Pla preveu diverses formes d’executar els projectes de cooperació internacional i defensa dels drets humans:

  • A través de la iniciativa directa per part de l’Ajuntament amb administracions dels països destinataris per a l’adopció de bones pràctiques.
  • En concertació amb entitats supramunicipals i en xarxa amb altres municipis.
  • A través de la iniciativa d’entitats de cooperació de Gavà.

Sensibilització ciutadana

El pla preveu reforçar la conscienciació dels gavanencs i les gavanenques per generar una ciutadania crítica, coneixedora de les causes que generen l’empobriment, la insostenibilitat i les injustícies al món.

“No només es tracta de fer cooperació directa sinó també que la gent entengui la importància de practicar-la. D’aquí que aquest pla reforci les polítiques educatives, a través de subvencions a projectes de sensibilització vers la cooperació o a través de la guia educativa”, afirma Èric Plaza.

Així, una de les eines per fer-ho possible serà l’educació per la justícia global, que permetrà acostar als infants i joves temes relacionats amb la Cultura de la Pau, els Drets Humans i la Cooperació.

El Pla director de Cooperació i Drets Humans també contribuirà a facilitar l’intercanvi i la generació de coneixements, a través de les xarxes globals de què l’Ajuntament forma part.