Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC
Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC

La ciutadania de Gavà ha de tenir un paper molt important a l’hora de fer un projecte de ciutat, sobretot quan és ella l’afectada. Parlem de qualsevol projecte que es vulgui fer al nostre poble. Efectuar una trobada amb la ciutadania per explicar un projecte no vol dir que els assistents hagin d’anar a escoltar el que finalment es vol fer sense comptar amb la seva opinió. El poble és de tots i no solament dels qui governen.

La nostra manera d’entendre un procés participatiu és obrir un procés de consulta i participació real, amb trobades amb les entitats veïnals, recollint opinions, donant informació detallada de les actuacions, parlant de les millores i afectacions que aporta i tot això per arribar a un consens amb què tothom surti guanyant.

Es parla molt de pacificar el trànsit i de treure el màxim possible de cotxes dels carrers. Tots entenem —conductors i conductores, els primers— que amb menys cotxes la ciutat serà més tranquil·la, menys sorollosa, hi haurà menys contaminació de l’aire… Però crear avingudes eliminant aparcaments potser és començar la casa per la teulada si abans no es donen algunes condicions, com la millora, absolutament imprescindible, del lamentable servei de transport públic que tenim actualment. Se n’han de millorar les freqüències de pas i els horaris, i que el transport públic arribi allà on necessiten els usuaris, sobretot els treballadors que van a polígons on hi ha mala comunicació. Aquest és un factor importantíssim que faria que la gent cada cop més l’utilitzés com a alternativa al cotxe privat.

No es pot ara, de cop i volta, restar espai al transport privat sense haver resolt abans el tema del transport públic.