Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC
Miquel Roselló, portaveu del grup municipal d'ERC

Tots estem experimentant el canvi que ha patit la carretera a Sta. Creu de Calafell al seu pas per Gavà. Aquesta via s’ha convertit en un lloc on conviuen ciutadans, vianants, cotxes, autobusos, patinets i bicicletes. Fer que tots hi convisquin alhora no és gens fàcil i és necessari un temps d’adaptació per a tothom. D’entrada, ja podem proposar algunes millores a fer, com és la creació de zones de càrrega i descàrrega, ja que els comerços situats en aquest eix n’estan patint la manca, com també els usuaris que veuen com s’envaeixen les voreres o els carrils bici per poder descarregar les mercaderies. També la reubicació dels contenidors a l’avinguda de Mas Sellarès i senyalitzar clarament els carrils bici on es creuen amb les parades de bus i amb els passos de vianants per evitar accidents.
Els carrers que l’envolten han vist com se’n modificava el sentit de circulació i això també provoca inconvenients a qui hi ha d’accedir o sortir-ne. Actualment, no està obert a la circulació el carril bici de l’interior de la rotonda situada a la cruïlla de la C-245 amb el carrer de Fortià Casanovas i no sabem quin efecte tindrà.
S’ha de protegir del soroll les zones d’habitatges fent servir pantalles reductores de l’impacte acústic com a la zona de Les Panes.
No trigarem gaire a tenir urbanitzada la zona de l’actual fàbrica Roca. Hem de ser previsors i posar la vista en el futur per preveure les necessitats que això comportarà i avançar-nos als problemes.
És una modernització de la via molt ambiciosa, però també ha de ser efectiva i no ha de generar problemes on abans no n’hi havia.