Les beques #GavàJove per aquest curs 2021-22 de subvencions per al desplaçament estan destinades als i les estudiants de la ciutat, d’estudis post-obligatoris d’especialitats que no es duguin a terme a Gavà, o als estudis post-obligatoris en centres de Gavà als i les joves que visquin en algun dels barris perifèrics del municipi. El període de la convocatòria finalitzarà el 17 de juny de 2022 o quan s’esgoti la partida pressupostària,

Amb aquestes beques de transport, els joves es beneficiaran enguany de fins a un màxim de 210 euros, per a desplaçaments fins la zona 1, i de fins a 260 € en cas de de ser igual o superior a la zona 2. Els títols de transport que es subvencionaran són els títols personals i intransferibles del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.

Les condicions i requisits a complir per ser persona beneficiària, són estar empadronat al municipi de Gavà, tenir entre 16 i 29 anys, no disposar d’un llindar de renda superior establert a la convocatòria i complir algun d’aquests requisits: Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics o privats, amb una formació post obligatòria que no estigui ofertada al municipi de Gavà o que l’oferta hagi estat insuficient. Estar matriculat en un centre educatiu de Gavà i realitzar les pràctiques associades als estudis que cursen en un municipi que no sigui Gavà. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics o privats, amb una formació post obligatòria i residir als barris de Bruguers, Ca n’Espinós, Gavà Mar o La Sentiu.

Els i les joves podran presentar més d’un títol de transport i més d´una sol·licitud, sempre i quan el total no excedeixi de l´import màxim subvencionable..

Més informació aquí de les Beques Gavà Jove i les condicions per accedir-hi.