Nova promoció de residents
Benvinguda a la nova promoció de residents a l'Hospital de Viladecans

L’Hospital de Viladecans dona la benvinguda a la nova promoció de residents. L’acte es va iniciar amb la presentació dels residents i la benvinguda a càrrec de la directora del Centre, la Dra. Montse Oliveras, que va explicar el funcionament general de l’hospital i el projecte d’ampliació amb la construcció del nou edifici.

Per la seva banda la cap de docència d l’Hospital, la Dra. Margarita Mesa, i els tutors de residents, la Dra. Cristina Herranz (coordinadora de residents a l’àrea d’Urgències), el Dr. Iñaki Marina, (Medicina Interna), el Dr. Domingo Bleda (Medicina Familiar i Comunitària) i la Sra. Maite López (Infermeria Familiar i Comunitària) van ser els encarregats d’explicar quines són les funcions i responsabilitats dels residents, així com el funcionament de les diverses rotacions al llarg d’aquests anys de formació.

Els residents d’Infermeria Familiar i Comunitària iniciaran la seva estada a l’Hospital a partir del mes de setembre, mentre que els de Medicina, tant Familiar com Interna, ja han començat la seva residència amb la sessió de formació que van impartir ahir professionals de diferens serveis i unitats del centre.

​L’Hospital de Viladecans continua, així, la seva tasca docent amb la formació de futurs doctors professionals assistencials.