Nova senyalització al carrer Fortià Casanovas
Nova senyalització al carrer Fortià Casanovas

L’Ajuntament informa que aquesta setmana han començat les tasques de nova senyalització al carrer de Fortià Casanovas de Gavà. Es tracta d’una intervenció prèvia a la transformació definitiva de la via que, consensuada amb el veïnat, s’executarà en el pròxim mandat.

El canvi té com a objectiu reduir l’excés de velocitat i l’estacionament en doble fila detectat en aquesta via i també augmentar l’espai destinat als vianants. També es construeix un nou embornal per solucionar els problemes d’acumulació d’aigües.

La nova distribució de l’espai es realitza a través de senyalització i pintat i es dotarà l’espai d’una nova zona d’estada i jardineres. Un cop feta l’actuació es mantindrà el mateix nombre d’aparcaments que en l’actualitat. Durant la realització dels treballs no serà necessari tallar el trànsit, però sí la prohibició puntual d’estacionament, que serà degudament senyalitzada.